Proeven van jobcrafting: hoe kunt u talentgericht werken met uw team?

Hoe haalt u meer voldoening uit uw werk, zonder van werkgever of functie te veranderen? Jobcrafting kan een antwoord bieden en wordt vaak ingezet als preventie tegen burn-out. Deze eenvoudige techniek doet mensen namelijk dieper nadenken over hun werk: waar zitten mijn sterktes? Waar loop ik op leeg? En vooral: welke kleine aanpassingen zijn er mogelijk om mijn werk meer op maat te maken?

Jobcrafting kan een voorbereiding op een functioneringsgesprek zijn, maar evengoed een rol spelen binnen een breder traject van taakverdeling in een team. Het brengt talenten in kaart, maakt risico’s bespreekbaar en het bekijkt waar er ruilmogelijkheden zitten. Samen jobcraften werkt vaak erg verbindend in een team.

Tijdens deze vorming past u de verschillende stappen van een jobcraftingtraject toe. Samen met de lesgever bekijkt u welke aanpak en methodiek voor uw team het beste zouden passen.

Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur.

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Jacqueline van Leeuwen
Prijs
Gratis. Inschrijven kan via onderstaand formulier.
Deelnemers
Maximum aantal deelnemers: 15
Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Stafmedewerker organisatieontwikkeling | vorming
T
+32 (0)2 213 10 88

Elders op FARO

'Museum van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving ’ neemt de lezer op sleeptouw langs grotendeels onontgonnen terrein: nieuwe vorm
Neen, de wereld is niet om zeep. Nog niet. Maar we moeten met z’n allen nu wel het roer omgooien, en kiezen voor een duurzamere en dus hoopv
Hoe haalt u meer voldoening uit uw werk, zonder van werkgever of functie te veranderen? Jobcrafting kan een antwoord bieden en wordt vaak in