Preventieve Conservatie: van klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde benadering

Een benadering van Preventieve Conservatie gaat uit van het concept 'preventie is beter dan genezing'. Deze benaderingswijze is de laatste decennia succesvol geïntroduceerd in de erfgoedzorg en heeft als belangrijkste voordelen kostenefficiëntie, een betere bescherming van erfgoedwaardes, een tijdige aanpak van problemen en dus minder gevolgschade, een verbetering van de fysieke staat en verlenging van de levensduur van erfgoed, en het betrekken van de gemeenschap bij erfgoedzorg. Daarentegen leidt een reactieve benadering en het uitstellen van kleine interventies vaak tot hogere kosten.

Het WTA-PRECOM³OS symposium zal daarom focussen op preventieve conservatiebenaderingen, monitoringstechnieken en methodes om deze tools te implementeren in een geïntegreerde systeembenadering.

Dit symposium wordt samen georganiseerd door WTA-Nederland-Vlaanderen, het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) en het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven, in het kader van het 10-jarig bestaan van de UNESCO Leerstoel “Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (PRECOM³OS)”.

Meer info en een overzicht van het programma vindt u hier.

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal