Praktijkverkenning ‘Gemeenschap van gemeenschappen’

Uw organisatie neemt de gemeenschapsvormende functie op (of wil deze graag opnemen) en u wil deze functie in uw praktijk centraal stellen. Meer specifiek wilt u de verschillen tussen gemeenschappen erkennen en een positieve plaats geven in uw praktijk.

Op deze praktijkdag, een organisatie van Socius, krijgt u ruimte en tools om stil te staan bij gemeenschapsvorming in uw praktijk. U wisselt uit met andere praktijkmedewerkers en doet inspiratie op door actief deel te nemen aan de vorming Buren zoals we ze niet kennen onder begeleiding van Motief vzw. Medewerkers van Motief nemen u mee in hun opzet en de werkvormen van hun vormingstraject. 

Deze vorming vertrekt vanuit de vaststelling dat mensen in onze superdiverse samenleving met heel verschillende gemeenschappen naast elkaar leven, maar elkaar nauwelijks kennen. Het traject onderzoekt een typische wij-zij-verdeling waar u in de media niet omheen kan: moslims versus niet-moslims. Deelnemers onderzoeken de eigen beeldvorming in twee aparte groepen, om nadien in dialoog te gaan. In de laatste sessie onderzoeken ze samen een gemeenschappelijk thema of gedeelde bezorgdheid.

Wat mag u verwachten?

Samen met een groepje andere praktijkwerkers wordt u verwacht bij Motief in het Belgradehuis in Mechelen. De medewerkers vertellen tijdens deze praktijkdag waarom ze kiezen voor deze manier van werken. Door  oefeningen uit het traject te beleven gaat u zelf de uitdaging aan om oppervlakkige beelden van gemeenschappen die naast elkaar leven samen te verdiepen.

In de namiddag kijkt u vanuit de tool ‘Je praktijk beschrijven vanuit de functies’ naar Buren zoals we ze niet kennen én naar uw eigen praktijken. U onderzoekt verschillende visies op gemeenschapsvorming en de manieren waarop u gemeenschappen kan vormen vanuit het onderlinge verschil tussen mensen, groepen en gemeenschappen.

Na deze dag voelt u zich geïnspireerd om leerprocessen ten volle in te zetten in uw eigen praktijk. U weet beter hoe u lerende praktijken kan afstemmen op mensen, groepen en gemeenschappen in een kwetsbare positie. U bent een praktijkervaring rijker en ging ook in gesprek met andere praktijkwerkers.

Praktisch

  • De praktijkverkenning vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022, van 10.00 tot 16.30 uur in Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. 
  • De begeleiding is in handen van Silke Jaminé. Bij haar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
Prijs
70 euro
Deelnemers
Max. 18 deelnemers
Meer info

Organisatie en inschrijven: Socius

Elders op FARO

In 2023 richt Erfgoeddag de schijnwerpers op onze mededieren. Inspiratie voor uw activiteitenaanbod vindt u in een handige inspiratiebrochure.
Doe zoals Anneleen van Lommel van Erfgoed Noorderkempen en deel uw lesidee via Erfgoedwijs.be, een deelsite van KlasCement. Hoe? Op ...
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...