Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten | FARO Plus

“Door dit project ben ik veel sterker geworden. Ik vond het superleuk dat ik mijn verhaal met jullie mocht delen.”  (Dilan, verhalenschenkster uit Rootszoekers)

Het Red Star Line Museum blikt terug op bijna tien jaar ervaring met participatieve projecten – al van lang van voor de opening van het museum. Het museumteam botst bij elk project toch nog op nieuwe uitdagingen. Daarom wil Red Star Line graag, en vanuit de eigen praktijk, met collega’s uit de erfgoedsector nadenken over hun (en dus misschien ook ùw) leervragen.
 
Op maandag 23 september bent u welkom in het Red Star Line Museum. Vanuit de ervaring van de tijdelijke expo Rootszoekers denken we samen na over de vraag hoe een participatief proces kan uitmonden in een volwaardige museale presentatie, bestemd voor het grote publiek.
 
Omdat verhalen centraal staan in het Red Star Line Museum is persoonlijke betrokkenheid (en dus participatie) cruciaal. Mensen delen hier hun persoonlijk (familie)verhaal en schenken het museum vaak dierbare objecten. Hierdoor verbinden ze zich met het museum als symbolische plek. Zoals participatie belangrijk was bij de totstandkoming van het museum, is dit ook verder ingebed in de werking vandaag, van het verzamelen tot en met het ontsluiten. Altijd staat actieve betrokkenheid en deelhebben van het publiek en van de erfgoedgemeenschappen centraal. 

Maar participatie betekent ook loslaten en niet weten waar een traject juist zal eindigen. In de aanloop naar een tentoonstelling, waarbij een scenografie moet vormkrijgen en de verwachtingen van het publiek hoog zijn, is dit niet altijd evident. Want … hoe vindt een museum de juiste balans, wat is de beste manier om professionelen en mensen met minder ervaring in een museale context samen te brengen?

Doelgroep: Iedereen die participatie in het museum/in erfgoedprojecten genegen is.

Programma

9.30 - 15.30 uur. Er is een broodjeslunch voorzien.

In de voormiddag is er een rondleiding in de expo Rootszoekers door curator Machteld De Ryck en Nadia Babazia, verantwoordelijk voor het participatief voortraject met de scholieren van Sint-Agnes. Zij vertellen over de processen om tot deze expo te komen. Nadien delen de participanten aan Rootszoekers – scholieren, leerkrachten - hun ervaringen, evenals scenografen.

Na de middag worden we geïnspireerd door good practices van buitenaf en is er tijd voor uitwisseling van ervaringen.
 
Een gedetailleerd programma volgt nog, maar noteer alvast de datum in uw agenda.

N.B. De titel Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten komt van: Steven ten Thije, ‘Werken in de werksalon van het Van Abbemuseum’, artikel in Meer straatwaarden van de Reinwardt Academie (pp. 65-69).

Praktische info

Begindatum
Locatie
Red Star Line Museum, Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen
Lesgevers
Red Star Line Museum
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon

Elders op FARO

Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...