Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten | FARO Plus

“Door dit project ben ik veel sterker geworden. Ik vond het superleuk dat ik mijn verhaal met jullie mocht delen.”  (Dilan, verhalenschenkster uit Rootszoekers)

Het Red Star Line Museum blikt terug op bijna tien jaar ervaring met participatieve projecten – al van lang van voor de opening van het museum. Het museumteam botst bij elk project toch nog op nieuwe uitdagingen. Daarom wil Red Star Line graag, en vanuit de eigen praktijk, met collega’s uit de erfgoedsector nadenken over hun (en dus misschien ook ùw) leervragen.
 
Op maandag 23 september bent u welkom in het Red Star Line Museum. Vanuit de ervaring van de tijdelijke expo Rootszoekers denken we samen na over de vraag hoe een participatief proces kan uitmonden in een volwaardige museale presentatie, bestemd voor het grote publiek.
 
Omdat verhalen centraal staan in het Red Star Line Museum is persoonlijke betrokkenheid (en dus participatie) cruciaal. Mensen delen hier hun persoonlijk (familie)verhaal en schenken het museum vaak dierbare objecten. Hierdoor verbinden ze zich met het museum als symbolische plek. Zoals participatie belangrijk was bij de totstandkoming van het museum, is dit ook verder ingebed in de werking vandaag, van het verzamelen tot en met het ontsluiten. Altijd staat actieve betrokkenheid en deelhebben van het publiek en van de erfgoedgemeenschappen centraal. 

Maar participatie betekent ook loslaten en niet weten waar een traject juist zal eindigen. In de aanloop naar een tentoonstelling, waarbij een scenografie moet vormkrijgen en de verwachtingen van het publiek hoog zijn, is dit niet altijd evident. Want … hoe vindt een museum de juiste balans, wat is de beste manier om professionelen en mensen met minder ervaring in een museale context samen te brengen?

Doelgroep: Iedereen die participatie in het museum/in erfgoedprojecten genegen is.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Welkomstwoord door Karen Moeskops (directeur Red Star Line Museum)

10.15 uur: Rondleiding in de expo Rootszoekers door curator Machteld De Ryck en Nadia Babazia, verantwoordelijk voor het participatief voortraject met de scholieren van Sint-Agnes. Zij vertellen over de processen om tot deze expo te komen.

11.00 uur: Een scholier en leerkracht vertellen over hun ervaringen met Rootszoekers. Vervolgens komen scenografen aan het woord en verduidelijken hun invalshoek. Na afloop: vragenronde

12.00 uur: Broodjeslunch

13.00 uur: Introductie op het namiddagprogramma door Dorine De Vos (publiekswerker Red Star Line Museum)

13.15 uur: Reinhilde Decleir, oprichtster, artistiek leider en regisseur van Tutti Fratelli illustreert haar visie op ‘participatie’ aan de hand van de werking van het sociaal-artistieke gezelschap.

13.45 uur: Olle Lundin, voorheen coördinator van Queering the Collection, licht nu als ‘constituent curator’ toe wat participatie voor Van Abbemuseum betekent (toelichting in het Engels).

14.15 uur: Merel van Der Vaart, onder meer curator Stedelijk Museum Schiedam, reflecteert op kritische en interactieve wijze over het thema en de inhoud van de dag en modereert een afsluitend rondetafelgesprek.

15.30 uur: Einde

N.B. De titel Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten komt van: Steven ten Thije, ‘Werken in de werksalon van het Van Abbemuseum’, artikel in Meer straatwaarden van de Reinwardt Academie (pp. 65-69).

Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht.  Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Red Star Line Museum, Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen
Lesgevers
Red Star Line Museum
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon

Elders op FARO

Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...