P-Kaffee: Demos ondersteunt uw subsidieaanvraag 'participatieprojecten kansengroepen'

Uiterlijk op 1 februari 2020 kunt u opnieuw een project indienen binnen de oproep 'participatieprojecten kansengroepen'. Demos ondersteunt u graag bij die projectaanvraag. Op 9 januari 2020 vindt u hen in het Muntpunt Grand Café in Brussel voor gratis individuele feedback en ondersteuning.

De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of valoriseert initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Op die manier wil de Vlaamse Regering een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen.

Wie kan een projectaanvraag indienen? Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk). Verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen dienen wel te motiveren hoe ze het project of de resultaten ervan zullen verankeren in de werking. Uitzondering hierop zijn projecten naar gedetineerden.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen? Een project moet kansengroepen toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep. Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking:

  • personen met een handicap
  • gedetineerden
  • personen in armoede
  • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
  • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)

Meer informatie over deze projectoproep met als eerstvolgende deadline 1 februari 2020 vindt u hier.

Het P-Kaffee is de uitgelezen kans voor face-to-face feedback op uw subsidiedossier. Kom op woensdag 9 januari 2020 tussen 10.15 uur en 13.15 uur naar het Muntpunt Grand Café in het centrum van Brussel en dan gaat Demos samen met u door uw project en de aanvraag. Laat via dit formulier weten wanneer u precies binnenvalt. Dan zorgt Demos dat er iemand klaar staat voor een constructief gesprek. 

Geraakt u niet op het P-Kaffee, maar wilt u wel feedback? Neem contact op met Demos.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Muntpunt Grand Café, Leopoldstraat 2, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven is nodig en kan via deze link tot en met 6 januari. Meer info: pieter.smets@demos.be

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal