Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profitcontext

De algemene boekhouding groepeert kosten per soort (bv. diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen). Omdat deze informatie geglobaliseerd is en geen splitsing toelaat per verantwoordelijke, kan deze classificatie niet worden gebruikt als controle- en beheersingsmiddel.

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

Programma

  • Het doel van deze opleiding is om inzicht te geven in de wijze waarop een analytische kostenregistratie kan worden uitgebouwd, in het bijzonder in een non-profit context.
  • Deelnemers zullen leren een analytische kostencalculatie op te zetten die toelaat kostensoorten op een systematische manier toe te wijzen aan kostenplaatsen (verantwoordelijkheidscentra) en aan kostendragers (bv. de verschillende dienstenpakketten die worden aangeboden).
  • Deze analytische kostencalculatie laat toe om periodiek (bv. maandelijks) een relevant resultaat per kostendrager te berekenen in lijn met het organigram en de missie van de organisatie.
  • De problematiek van geschikte sleutels voor de verdeling van overhead komt hierbij eveneens uitgebreid aan bod (bv. volumegebaseerde sleutels versus activity-based costing), alsook hoe een analytische boekhouding kan worden opgezet in functie van project- of werkingssubsidies.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door prof. dr. Sophie Hoozée, die werkt als hoofddocent aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Prof. Hoozée is een expert in analytisch boekhouden, kostprijscalculatie en beheerscontrole. Ze is auteur van verschillende handboeken en talrijke internationale wetenschappelijke publicaties. Haar onderzoek concentreert zich vooral op het ontwerp van kostprijs- en beheerscontrolesystemen in maatschappelijk belangrijke contexten.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent
Lesgevers
Sophie Hoozée (Universiteit Gent)
Prijs
275 euro (vrijgesteld van BTW), inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Organisatie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Univerisiteit Gent

Inschrijven en meer info: klik hier.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...