Ongemakkelijke histories in een hedendaagse context | Studiedag

In haar zoektocht naar een culturele identiteit heeft elke generatie nood aan heldenfiguren. Een hele uitdaging in een land verdeeld door taalkwesties, verscheurende wereldoorlogen en een antagonerende verzuiling. Felix De Boeck groeide in Vlaanderen uit tot een mythische figuur, in een intrigerende mix van avant-garde schilder en boer die in alle eenvoud leefde in Drogenbos. Ondanks deze eenvoud had De Boeck een renommee tot in de hoogste Belgische kringen. Biografieën uit de vorige eeuw bevestigden en versterkten dit beeld.

Met een nieuwe biografie, een initiatief van het FeliXart Museum en de Stichting Felix De Boeck, wensen de initiatiefnemers een eerste wetenschappelijk perspectief te bieden, waarbij alle onderzoeksarchieven ter beschikking werden gesteld aan David Veltman, die doctoreerde met Sterven in het bed waarin ik geboren ben bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De biografie werd uitgegeven bij Uitgeverij Verloren en is vanaf 23 september ook te koop in het FeliXart Museum.
 
Voor een hedendaagse biograaf en historicus staat de omgang met 'ongemakkelijke' historische feiten in tijden van alternative facts en fake news steeds meer onder druk. We verwachten dat de eerder beladen pagina's uit de geschiedenis belicht worden en dat de historicus bovendien zijn of haar standpunt motiveert. 

Een nieuw soort geschiedschrijving komt zo tot stand, één die verder leeft in de publieke sfeer, waarbij de lezers esthetische en morele oordelen verder invullen, vanuit hun eigen achtergrond en standpunten, en ook vanuit actuele maatschappelijke debatten.

Deze studiedag, op donderdag 23 september 2021 in het FeliXart Museum, brengt een aantal 'best practices' aan bod over de omgang met 'ongemakkelijke' bladzijden uit de biografie van figuren uit de Belgische 20e-eeuwse cultuurgeschiedenis. Hoe pak je als historicus deze gegevens aan? Wat is het verschil tussen verdoezelen en polemiek opzoeken? Wanneer zorgt het contextualiseren van ongemakkelijke feiten voor een duiding, en wanneer biedt het slechts nieuwe contingenties?

Programma

9.00 uur: Koffie en onthaal

9.15 uur: Verwelkoming door Sergio Servellón (directeur FeliXart Museum) en overhandiging van eerste exemplaar van de biografie aan Lodewijk De Witte, voorzitter van de stichting Felix De Boeck (officiële start verkoop publicatie)

9.30 uur: Inleiding: biografie en fake news | Hans Renders (Rijksuniversiteit Groningen en directeur Biografie Instituut) 

10.00 uur: Willy Vandersteen, het Kaproenonderzoek en receptie | Aline Sax (Geheugen Collectief)

10.50 uur: Pauze

11.10 uur: De dada à l’ordre nouveau, Georges Marlier | Virginie Devillez

11.50 uur: Joris van Severen: Vlaanderens favoriete fascist? | Dieter Vandenbroucke

12.30 uur: Lunchpauze

13.30 uur: Foute daden van slechte mensen: de hedendaagse biografiecultuur in België | David Veltman

14.20 uur: Elke jongere is een activist. Jeugdzonde of poëticaal kernbegrip? Omgaan met Paul van Ostaijens activisme | Matthijs de Ridder

15.10 uur: Eindwoord met panel intervenanten

16.00 uur: Receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
FeliXart Museum, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via info@felixart.org of via 02 377 57 22.

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...