No Limits! Studiedag actieve cultuurparticipatie door jongeren

publiq en het Nederlandse LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) organiseren samen op woensdag 16 november (van 12.00 tot 17.00 uur) een studiedag over cultuurparticipatie door jongeren. Die dag staan jongeren centraal en delen ze hun ervaringen om professionals te inspireren.

In het najaar van 2020 startten de twee organisaties samen met Dēmos een Vlaams-Nederlands lerend netwerk actieve cultuurparticipatie voor jongeren in kwetsbare situaties. Samen brachten ze pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken uit het jeugd(welzijns)- en jongerenwerk én uit de kunst- en cultuursector samen om ervaringen uit te wisselen rond het werken met kwetsbare jongeren. Doel: succesvolle strategieën van samenwerking ontdekken, van elkaar leren en tegelijkertijd kijken hoe zulke samenwerkingen verankerd kunnen worden in gemeentelijk of regionaal beleid.

Dit lerend netwerk wordt afgesloten met een open studiedag voor de brede sector uit Nederland en Vlaanderen in Tilburg, thuisstad van ForwArt, een van de deelnemende projecten van het lerend netwerk. Tijdens de studiedag maken ze ruimte voor een terugblik op het lerend netwerk, maar ook voor uitwisseling waarbij ze praktijkcases, ook buiten het lerend netwerk centraal willen stellen.

De studiedag is er voor communicatie- en vrijetijdsmedewerkers, publiekswerkers, cultuureducatoren, jeugdwerkers en beleidsmakers uit de jeugd-, welzijns- of vrijetijdssector en van uiteenlopende organisaties: lokale besturen, jeugdwerk, cultuurhuizen, musea, kunsteducatieve organisaties, (sport)verenigingen, ...

Meer informatie vindt u via deze pagina.

Type
Studiedag
Trefwoorden
Publiekswerking en participatie
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Cultuursector

Praktische info

Begindatum
Locatie
Tilburg
Meer info

Organisatie: publiq & LKCA

Elders op FARO

Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...
De voorbije maanden werd achter de FARO-schermen hard gewerkt aan een actualisering van de Toolbox Waarderen. Het geoptimaliseerde en uitgebreide ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange