Netwerkmoment ‘Gezocht en Gevonden!’ Collectiedatabanken van erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen

In Vlaanderen beschikken heel wat erfgoedverenigingen over een tijdschrift of jaarboek. Daarin publiceren ze heel wat interessante inhoud. Maar hoe vindt u die gegevens terug? Enkele jaren geleden werd gestart met een databank waarin korte artikelbeschrijvingen werden opgenomen: de artikelendatabank. Op die manier kan u een beter zicht verwerven op verschenen artikels in erfgoedtijdschriften.

Recenter ontstond een tweede databank. In CoDE-x worden de digitale lijsten die men op basis van bronnen opmaakt, opgelijst.

Beide databanken verdienen meer aandacht. Zowel in de opmaak als in de verspreiding van de meerwaarde van deze databanken gelooft Histories dat dit instrumenten van ons allemaal zijn. Daartoe heeft Histories u u nodig. Wil u meer vernemen of een bijdrage leveren om het vele werk van erfgoedvrijwilligers in de kijker te zetten? Schrijf u dan in!

Programma

9.30 - 16.00 uur

  • Voormiddag: Grasmarkt 61 in Brussel
  • Broodjeslunch
  • Namiddag: bezoek aan het restauratieatelier van de KBR.

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Hendrik Vandeginste en Lisa Tijtgat (Histories)
Prijs
Gratis
Meer info

Lisa Tijtgat, lisa.tijtgat@histories.be, 0492 11 54 71

Organisatie: Histories

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

De verkiezingskoorts stijgt zienderogen. Ook vanuit de cultureel-erfgoedsector zijn al verschillende memoranda en inspiratieteksten gepubliceerd. We zetten de oogst van ...
Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange