Nalatenschappen kunstenerfgoed masterclass 1: analyse dienstverlening

Dit is een vorming van meerdere partners, waaronder FARO.

In samenwerking met FARO en Kunstenpunt organiseert het Departement CJM in 2023 en 2024 vier masterclasses over de omgang met erfgoed van kunstenaars en kunstenorganisaties. Alle geïnteresseerden uit de cultureel-erfgoed- en kunstensector kunnen hierop aansluiten.  

Tijdens de eerste masterclass op 5 oktober 2023 maakt u kennis met de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd om de bestaande dienstverlening rond kunstenerfgoed te analyseren. Het onderzoek resulteerde in een veldkaart waarbij u te weten komt waar u terecht kunt met vragen over kunstenerfgoed en in aanbevelingen over hoe de dienstverlening in de toekomst verbeterd kan worden.

Wat?

Het Vlaamse cultuurbeleid moedigt de archiefzorg in de kunstensector aan. Nu de eerste generatie hedendaagse kunstenaars (vanaf 1945) hun oeuvre afsluit, moeten de vele bijzondere nalatenschappen worden veiliggesteld. Maar daar bestaan nog veel uitdagingen rond: zowel voor de omgang met als voor de borging van archieven, collecties of praktijken.

Momenteel krijgen een aantal cultureel-erfgoedorganisaties die zich bezighouden met kunstenerfgoed structurele steun van Vlaanderen. Die organisaties richten zich tot specifieke disciplines binnen de kunsten en ontwikkelden een dienstverlening volgens eigen accenten. Op dit ogenblik komt die dienstverlening nog niet volledig tegemoet aan de vele noden van de kunstensector rond erfgoed. De kunstenaars en kunstorganisaties vinden ook nog niet altijd de weg naar de juiste hulp. Daarom liet het Departement CJM in samenwerking met de relevante actoren een onderzoek uitvoeren om de bestaande dienstverlening te analyseren. 

Tijdens de eerste masterclass van 5 oktober 2023 maakt u kennis met de resultaten van die veldanalyse.   

Programma

13.30 uur: Onthaal met koffie

14.00 uur: Inleiding door het Departement Cultuur, Jeugd en Media

14.15 uur: Presentatie van het onderzoek door KU Leuven

15.00 uur:Eerste reacties uit de sector

15.30 uur: Gemodereerd vraaggesprek met de onderzoekers

Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht.  Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Laurence De Bolle of Lyne Viskens.

Inschrijven kan via de website van het Departement CJM.

Contactpersoon

Elders op FARO

Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...
De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...