Museumkennisdag 2020. Wordt het museum een clubhuis met collectie? Praat mee over de nieuwe Museumdefinitie

Musea zijn de schatkamers van de samenleving, waar een steeds diverser publiek van jong en oud veel kan leren en beleven. Door historische verhalen in een eigentijdse context te presenteren, vertellen musea wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen.

Daarbij fungeren collecties – die door de jaren heen zijn verzameld, bewaard, onderzocht, geïnterpreteerd en tentoongesteld – als ankerpunt maar ook als twistpunt om het hele, steeds veranderende, verhaal te vertellen. De plek waar een collectie nou écht thuis hoort staat de laatste jaren steeds meer ter discussie, net als de vraag of er nog wel een collectie nodig is om een eigentijds verhaal te kunnen blijven vertellen in de toekomst.

De voorgestelde Museumdefinite van ICOM laat ons opnieuw nadenken over de positie, rol en maatschappelijke opdracht van musea. Musea worden niet meer gedefinieerd als permanente instellingen maar als fluïde ruimtes, continu aan verandering onderhevig. Deze discussie is internationaal op gang gebracht door een speciale commissie vanuit de ICOM die de Museumdefinitie opnieuw wil herzien. Maar wat betekent de definitie voor de musea van Nederland? En wat betekent dit voor kansengelijkheid, de vorming van ‘de’ Nederlandse identiteit en de florerende economie?

Programma

Op maandag 23 maart 2020 organiseert de Museumvereniging Nederland in samenwerking met ICOM Nederland en LCM een Museumkennisdag in het teken van de nieuwe ICOM-definitie.

In Museum het Valkhof Nijmegen gaat de Museumvereniging met u in gesprek over de inhoud van de definitie, wordt aan verschillende standpunten een podium geboden en krijgt u de gelegenheid om uw mening verder aan te scherpen en te delen met alle aanwezigen.

De dag bestaat uit plenaire keynotes, een plenair debat en drie rondes expertmeetings. Een uitgebreid en up-to-date overzicht van het programma vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen
Meer info

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...