Met klinkende cimbalen! Klinkend erfgoed in verschillende religies

Klokken, beiaarden en orgels maken net als de vele kerkgebouwen in Vlaanderen deel uit van de typische Vlaamse en bij uitbreiding West-Europese cultuur. Niet alle klinkend erfgoed is religieus erfgoed, maar vaak bestaat er een link met religie of religieuze gebouwen.

Klinkend erfgoed gaat niet enkel over de materiële aspecten maar ook over praktijken en tradities. Denk aan het manuele klokkenluiden of aan de Vlaamse beiaardcultuur, waarvan de borging als beste praktijk door UNESCO erkend is. Een integrale benadering van het klinkend erfgoed dringt zich op. Niet het minst omdat dit erfgoed minder zichtbaar is maar ook omdat het onder druk staat en vaak weinig aandacht krijgt bij de her- of nevenbestemming van kerken.

De studiedag ‘Met klinkende cimbalen’ bekijkt klinkend erfgoed vanuit diverse invalshoeken. Muziek, geluid en instrumenten spelen een belangrijke rol bij verschillende christelijke denominaties. Ook het hedendaags gebruik van islamitische muziek komt aan bod.

Er is aandacht op klokken, beiaarden en orgels. Ontdek wat je in de 21e eeuw kan doen met oude orgels maar leer ook over het gebruik en de inventarisatie van klokken, over de Vlaamse beiaardcultuur en luister naar de gloednieuwe Vredesbeiaard van Abdij van Park. Je werpt een blik achter de schermen van de abdij en ontdekt de tentoonstelling Religie - Helend - Verdelend die naar aanleiding van de Vredesbeiaard tot stand kwam.

Programma

Dagvoorzitter: Jan Jaspers

9.15 uur: Onthaal met koffie

9.45 uur: Welkom en introductie

  • Jan Jaspers, directeur onroerend religieus erfgoed CRKC
  • Jo Santy, zakelijk operationeel coördinator Alamire Foundation

10.00 uur: Keynote - God en de muzen, een haat-liefde verhouding. De plaats en functie van muziek in de christelijke traditie. dr. Dick Wursten, historicus en theoloog

10.45 uur: Spelen met vuur. Het gebruik van islamitische muziek in hedendaags Marokko. dr. Nina ter Laan, Universiteit Utrecht

11.20 uur: Vragen

11.30 uur: Pauze

11.50 uur: Marketingtips voor het klinkend erfgoed in de 21e eeuw. Daniel Vanden Broecke, Het Orgel in Vlaanderen

12.10 uur: Hoe aanstekelijk is de klokkenmicrobe? Een platform klinkend erfgoed en de bewustmaking in Vlaanderen. Dimitri Stevens, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed CRKC

12.25 uur: Vragen

12.30 uur: Lunch in de vertrekken van de abt - vanaf 13.00 uur beiaardconcert in de abtstuin door Luc Rombouts

13.30 uur: Hoe laten we klinkend erfgoed resoneren bij het publiek? Klokken in Vlaanderen en de Vredesbeiaard in Leuven. dr. Luc Rombouts, beiaardier KU Leuven, Abdij van Park en stadsbeiaardier Tienen

14.00 uur: Rondleiding abdij en tentoonstelling 

16.00 uur: Receptie

17.00 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
Onthaal in Huis van de Polyfonie, Abdij van Park 1, 3001 Leuven
Prijs
30 euro, inclusief goed gevulde deelnemersmap, lunch, beiaardconcert en bezoek aan abdij en tentoonstelling PARCUM. Gelieve het correcte bedrag voor uw inschrijving te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 met vermelding van de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt en 'Studiedag Klinkend erfgoed'.
Meer info

Organisatie: CRKC

Inschrijven kan online via de website van CRKC tot maandag 19 november.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...