Lerend netwerk: internationaal werken

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sectoroverschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Cultuurloket organiseert daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'internationaal werken'.

Corona confronteert ons met de grenzen van ons eigen kot, maar ook de landsgrenzen gingen op slot. Nefast voor de fysieke mobiliteit van cultuur en cultuurproductie binnen Europa en daarbuiten. Met nog steeds een pak landen met een grote besmettingsgraad en verschillende lokale opflakkeringen is de vraag naar hoe de cultuursector internationaal wil werken in de toekomst meer dan ooit aan de orde. 

Is lokaal het nieuwe normaal? Of ontstaat een sterk Europa dat werk maakt van een Europese gezondheidszorg, mobiliteit van werk, sociale zekerheid, financiën en gezondheidszorg? En wat is de rol van cultuurorganisaties en een cultuursector daarin? 

Samen zoeken naar oplossingen

Collega’s uit de brede cultuursector die willen nadenken over de toekomst van een internationale cultuursector om hun werking te versterken zijn welkom om deze uitdaging samen aan te gaan.

Het lerend netwerk 'internationaal werken' ondersteunt u in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. Onder begeleiding van professionals worden verschillende ideeën en visies die leven bij de deelnemers samengebracht. We werken ze verder uit, betrekken de juiste experten en toetsen ze af aan de realiteit.

In een lerend netwerk staat u centraal. Het draait om de deelnemers en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen. De groep bepaalt dus zelf hoe het thema vorm krijgt, welke ideeën er verder ontwikkeld worden en wat de uitkomst is.

Cultuurloket treedt op als facilitator, begeleidt het proces en bewaakt de methodiek. Er wordt gewerkt via de principes van design thinking. Waar nodig worden experten uitgenodigd om input te geven aan de groep.

Praktisch

Het lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er is één meeting per week van twee uur. Na vijf weken wordt het lerende netwerk dus afgerond.

  • Dinsdag 5 januari: 10.00 - 12.00 uur
  • Dinsdag 12 januari: 10.00 - 12.00 uur
  • Dinsdag 19 januari: 10.00 - 12.00 uur
  • Dinsdag 26 januari: 10.00 - 12.00 uur
  • Dinsdag 2 februari: 10.00 - 12.00 uur

Wie kan deelnemen? Mensen die professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond duurzame financiering te werken. U kunt zich kandidaat stellen door hier online in te schrijven. De consulenten van Cultuurloket zullen u nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Miro
Deelnemers
Max. 18 deelnemers

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...