Lerend netwerk genderdiversiteit | Eerste bijeenkomst: een beleid rond genderdiversiteit

De erfgoedwereld besteedt de laatste tijd meer en meer aandacht aan genderdiversiteit. Musea richten de schijnwerpers op (vergeten) vrouwelijke kunstenaars, LGBTQIA+ rondleidingen zien het licht en onderzoekers focussen op vrouwen in collecties.

En er zijn nog meer invalshoeken mogelijk. Want hoe zit het met de aandacht voor genderdiversiteit in de eigen interne werking en ‘achter de schermen’? Hoe wordt een begrip als masculiniteit ingevuld? Enzoverder.

Met geïnteresseerde erfgoedwerkers willen we hier samen verder over nadenken en brainstormen. We willen uitzoeken hoe we als sector verder kunnen groeien in onze omgang met genderdiversiteit. Waar staan we nu al? Welke vragen, bezorgdheden of uitdagingen leven er? Waar willen we naartoe?

In deze eerste bijeenkomst van het Lerend netwerk genderdiversiteit focussen we op een beleid rond genderdiversiteit. Starten doen we met een rondleiding: curator Anne Ruygt gidst ons door de nieuwe tentoonstelling Her Voice in het FOMU, Antwerpen. Deze groepstentoonstelling brengt nieuw en recent werk samen van zeven internationale kunstenaars, geïnspireerd door de Belgische filmmaker Chantal Akerman. De centrale vraag? “Wat betekent het vandaag om vrouw, kunstenaar, moeder, dochter of geliefde te zijn?” Her Voice laat zien hoe Akermans persoonlijke benadering, radicale ideeën en feministische kritiek voortleven in de hedendaagse fotografie. 

Daarna gaan we in gesprek over een beleid rond genderdiversiteit in onze eigen erfgoedorganisatie. Welke acties doen we al?  Waar lopen we tegenaan? Wat willen we nog meer doen?

Doelgroep: erfgoedwerkers die bezig zijn met genderdiversiteit, of interesse hebben om hierrond te werken.

Programma

10.00 uur: Verwelkoming en intro

10.15 uur: Rondleiding tentoonstelling Her Voice

11.15 uur: Q&A met curator Anne Ruygt

11.45 uur: Lunch

13.00 uur: Een beleid rond genderdiversiteit in de eigen erfgoedorganisatie

  • Voorstelling FOMU
  • Voorstelling KMSKA

13.30 uur: Tijd voor debat en vragen

14.30 uur: Vooruitblik op komende bijeenkomsten lerend netwerk

  • Voorstelling resultaten interviews
  • Komende bijeenkomsten rond ‘intersectionaliteit’ en ‘onderzoek’ – wie wil mee organiseren?

15.00 uur: Einde

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 15 euro. Er is geen kortingstarief.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FOMU, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen
Prijs
15 euro
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via e-mail bij saidja.steenhuyzen@faro.be 

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...
In een nieuw hoofdstuk op de Erfgoedwijzer leert u meer over passief klimatiseren: de relatieve vochtigheid bijsturen met vochtregulerende materialen.