Lerend netwerk duurzamer collectiebeheer | Sessie 1

Kunnen we onze erfgoedcollecties op een duurzamere manier beheren en bewaren? Hoe kunnen we in de praktijk onze voetafdruk verkleinen? En kunnen we tegelijk ook een positieve sociale impact genereren? Wat kan uw rol daarin zijn? Samen gaan we op zoek naar antwoorden en mogelijke oplossingen.

Dit is de eerste van vijf sessies in het Lerend netwerk duurzamer collectiebeheer. Deelname aan deze sessie is meteen ook uw toegangsticket voor het gehele Lerend netwerk, dat loopt tot juni 2024. We verwachten dat deelnemers alle bijeenkomsten bijwonen, hun ervaringen delen en samen aan nieuwe oplossingen werken. 

Tijdens deze eerste dag inventariseren we samen welke leervragen we tijdens het traject willen onderzoeken, en welke gezamenlijke tools we kunnen ontwikkelen. 

Van deelnemers wordt verwacht dat ze de sessies inhoudelijk voorbereiden, ervaringen delen en actief deelnemen. Voor de eerste sessie krijgt u op voorhand een quickscan toegestuurd.

Doelgroep: meer ervaren collectiebeheerders, depotmedewerkers, registrars, conservators-restaurateurs, curatoren en andere geïnteresseerde medewerkers uit gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Programma

10.00 uur: Welkom

10.15 uur: Leervragen inventariseren op basis van de Quickscan 

11.15 uur: Zes prioriteiten kiezen

12.00 uur: Lunch

12.30 uur: Rondleiding of bezoek aan de tentoonstelling

13.30 uur: Mogelijke aanpak en eindresultaten bepalen

14.30 uur: Pauze

15.00 uur: Afspraken en taakverdeling 

Type

Lerend netwerk: hier werkt u gedurende langere tijd samen met collega's aan een nieuwe praktijk, onder onze begeleiding. U stuurt, organiseert en creëert samen.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 15 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 15 euro per sessie (max. 75 euro voor de gehele reeks) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Op zoek naar nieuwe horizonten en experiment? Dit aanbod maakt het mogelijk.  Samen met collega’s werkt u aan  innovatie. U test nieuwe tools uit of ontwikkelt nieuwe toepassingen voor erfgoedland.  

Praktische info

Begindatum
Locatie
FOMU, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen
Prijs
15 euro
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur (boven)lokaal erfgoed | behoud en beheer
T
02 213 10 83

Elders op FARO

Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
De Ethische Code voor museumprofessionals van ICOM is aan een (radicale) herziening toe. Dit is een oproep om mee te ...
De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...