La « Rijmbijbel » de Jacob van Maerlant : étude technologique et restauration d’un manuscrit enluminé du XIIIe siècle

KBR bewaart het oudste verluchte handschrift in de Nederlandse taal: de 'Rijmbijbel' van Jacob van Maerlant. Dankzij de beroemdheid van de auteur, het luxueuze karakter van het manuscript en de rijkdom van de verluchting, is deze codex uit de 13e eeuw een van de kostbaarste manuscripten ter wereld. Vanaf 23 mei is het te zien in het KBR-museum.

Ruim een ​​kwart eeuw geleden werd ontdekt dat bij bepaalde miniaturen van de 'Rijmbijbel' fragmenten bladgoud waren losgekomen. Het restauratieproject werd destijds uitgesteld omdat de gebruikte technieken niet geschikt bleken.

In 2014 startte KBR met de steun van het Fonds Abbé Manoël de la Serna van de Koning Boudewijnstichting en met behulp van nieuwe technologieën een conservatiebehandeling. Dankzij de consolidatie die na een gedetailleerde analyse is uitgevoerd, kan het manuscript opnieuw aan het publiek worden getoond.

Tijdens deze lezing zullen we zien hoe recente ontwikkelingen in wetenschappelijke analyse- en restauratietechnieken het mogelijk hebben gemaakt om beter te begrijpen hoe het manuscript tot stand is gekomen en om het in de beste omstandigheden te restaureren.

We zullen de fabricagefasen van het manuscript, verschillende elementen van zijn materiële geschiedenis (meer in het bijzonder van oude restauratiecampagnes) en de conservatiebehandelingen die recentelijk zijn uitgevoerd om de picturale lagen van de miniaturen te stabiliseren, in detail beschrijven.

Voertaal: Frans

Over de spreker

Tatiana Gersten behaalde haar master in conservatie-restauratie van kunstwerken aan ENSAV La Cambre in Brussel, waar ze ook lesgaf van 2009 tot 2018. Sinds 2013 is ze als conservator-restaurator bij KBR verantwoordelijk voor de restauratie van boeken en documenten op perkament, neemt ze deel aan de activiteiten van het KBR-museum en werkt ze mee aan onderzoeksprojecten, met name op het gebied van manuscripten. Haar vaardigheden zijn voornamelijk gericht op de materiaalstudie van oude boeken, hun conservatie-restauratie en de geschiedenis van het boekbinden.

Praktisch

3 juni 2023, 11.00 - 12.30 uur

Lezing of presentatie

Praktische info

Begindatum
Locatie
KBR, Zaal Concert, Kunstberg 28, Brussel
Lesgevers
Tatiana Gersten
Prijs
5 euro / gratis voor studenten (met studentenkaart)
Meer info

Inschrijven kan via deze link.
Organisatie: KBR

Elders op FARO

Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
Uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel gaven erfgoedinstellingen de voorbije maanden gehoor aan de oproep voor het schenken van ...
U wilt FARO graag aan boord als partner voor uw cultureel-erfgoedproject? Als leidraad formuleerden we een aantal vragen die we ...