Kickstart OSLO-Cultureel Erfgoed als uitwisselingsstandaard voor het Vlaamse erfgoedveld

Digitale collecties blijven vaak opgesloten binnen de muren van de erfgoedinstellingen. Als oplossing implementeert ‘De collectie van de Gentenaar’ de uitwisselingsstandaard OSLO-Cultureel Erfgoed. Deze standaard kwam tot stand op initiatief van het departement Cultuur, Jeugd en Media en Digitaal Vlaanderen en werd vormgegeven door een werkgroep van experten op zowel cultureel als datavlak.

OSLO-Cultureel erfgoed heeft als opzet het verbinden van organisaties over de domeinen heen door het implementeren van gedeelde standaarden. Dit webinar deelt de OSLO-ervaringen opgedaan in 'De collectie van de Gentenaar' en overloopt vier stappen die u moet doorlopen om OSLO te implementeren.

Voor wie? Iedereen die interesse heeft in OSLO-Cultureel Erfgoed en/of linked data. Deze sessie is interessant voor organisaties die eerste stappen richting implementatie zetten of die een basiskennis over OSLO willen opbouwen.

Programma

  • Introductie Departement Cultuur, Jeugd en Media | Hans van der Linden
  • Implementatie OSLO in 4 stappen | Olivier Van D’huynslager
  • OSLO mapping in alignering met CEST: Invulboek | Bert Lemmens en Olivier Van D’huynslager

Over de sprekers

  • Hans van der Linden werkt als beleidsadviseur bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media en werkt rond het thema digitale transformatie. Hij vertegenwoordigt Vlaanderen in Expert Group on the common European Data Space for Cultural Heritage en is betrokken bij Europeana.
  • Olivier Van D’huynslager studeerde kunstwetenschappen aan UGent en volgde een postgraduaat in Curatorial Studies (KASK/UGent). Hij is inhoudelijk projectcoördinator voor het project Collectie van de Gentenaar en hoofd digitaal bij Design Museum Gent.
  • Bert Lemmens is medewerker van meemoo, het Vlaams Instituut voor het Archief bij team expertise. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de domeinen digitale preservering, linked data en erfgoeddatabanken en was actief in de projecten PREFORMA, CultURIze en SCALA.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange