Juridische en fiscale aspecten van vzw's

Bij de opstart van een vzw is een goede juridische onderbouwing ervan noodzakelijk om achteraf problemen en nodeloze discussies te vermijden. Ook eenmaal men van start is gegaan blijft een goede opvolging van de verschillende juridische aspecten belangrijk.

Hoewel de benaming misschien anders doet vermoeden, hebben ook vzw’s wel degelijk fiscale verplichtingen. Deze kunnen een verregaande (financiële) invloed hebben op het beheer van een vzw en vragen dus ook de nodige aandacht.

Deze opleiding richt zich zowel tot (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers/bestuurders kennis te laten maken met het juridische en fiscale reilen en zijlen binnen vzw’s. Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde juridische of fiscale voorkennis vereist.

Na het volgen van deze opleiding zal u in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, de juridische en fiscale aspecten binnen uw organisatie verder op te volgen en aan te sturen.

Een gedetailleerd overzicht van het programma vindt u hier.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door mevr. Isabel Demeyere, directeur Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC). Mevr. Demeyere verzorgde in het verleden reeds talrijke seminaries, lezingen en voordrachten m.b.t. verschillende aspecten uit de vzw-wetgeving en heeft hieromtrent ook talkrijke publicaties verzorgt. Vanuit het VSDC behartigt mevr. Demeyere op beleidsniveau ook de belangen van de not-for-profit-sector in Vlaanderen.

Praktisch

19 en 26 april 2022, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent
Lesgevers
Isabel Demeyere (VSDC)
Prijs
295 euro (vrijgesteld van BTW), inclusief documentatie en koffiepauzes
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Organisatie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Univerisiteit Gent

Inschrijven en meer info: klik hier.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...