Jong in de buurt. Samen voor een lokaal gezinsbeleid

De conferentie ‘Jong in de buurt’ wil inspiratie bieden om samen aan de slag te gaan rond een gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt.
Keynotes Michel Vandenbroeck, UGent, en Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen zijn alvast van de partij om hun reflecties te delen. Wat kunnen we begrijpen onder een sterk lokaal gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt? Wat is de betekenis van de stad of community als motor voor sociale mobiliteit?

Peter Cousaert, VVSG, gaat dieper in op de rol die een lokaal bestuur kan opnemen als netwerkorganisatie die (middenveld)organisaties en belangrijke actoren samenbrengt in het realiseren van een gezinsondersteunend beleid. Greet Geypen, schepen van Jeugd en Gezin Mechelen, illustreert hoe Mechelen Kinderstad samen het verhaal maakt

Daarnaast maken we ruimte voor dialoog, verdieping en inspirerende praktijkverhalen. In diverse workshops gaan we in op vragen als: Hoe versterk je de buurtgerichte samenwerking? Hoe je Huis van het Kind uitbouwen tot een echte basisvoorziening? Hoe bouw je een sterke jeugdhulp uit, snel en dichtbij? Hoe zorgt Mechelen Kinderstad ervoor dat kinderen hun plaats hebben in de publieke ruimte? Hoe kan je opvang en vrijetijd van schoolgaande kinderen lokaal vormgeven? Hoe zorg je voor warme transities tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool?

Het belooft een dag vol inspiratie te worden om samen aan de slag te gaan rond een sterk lokaal gezinsbeleid waar gezinnen en kinderen beter van worden.

Deze vervolgconferentie wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Kind en Gezin, VVSG en gaststad Mechelen. Meer informatie over deze conferentie vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8/10 te 2800 Mechelen
Prijs
40 euro

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Participatie. De term duikt de laatste jaren om de haverklap op in het maatschappelijk debat. Ook in het erfgoedveld. Maar ...