Jacob van Maerlant en de Nederlandse literatuur in de middeleeuwen: het verhaal achter de ‘vader der dietsche dichteren algader’

Op het einde van de dertiende eeuw schreef de Vlaamse koster Jacob van Maerlant op een paar tientallen jaren een enorm oeuvre bij elkaar, aan een verschroeiend tempo. Meer dan anderen bespeelde hij de volledige breedte van de literatuur: hij schreef niet enkel ridderromans, maar ook een natuurencyclopedie, hij bewerkte de bijbel in het Nederlands … en dat allemaal op rijm. Al vrij snel na zijn dood werd hij door navolgers dan ook geroemd als de ‘vader der dietsche dichteren algader’, oftewel: de stamvader van alle Nederlandse dichters.

Hoewel er in de tijd vóór Maerlant welzeker mooie literatuur in het Nederlands circuleerde, kan je wel zeggen dat hij min of meer eigenhandig de bedding van de literatuurgeschiedenis verlegde. Voor het eerst stelde hij in het Nederlands teksten op schrift die voordien slechts in het Latijn bestonden. Zijn opdrachtgevers waren vaak hoge edellieden, maar in tweede instantie vond zijn werk toch makkelijk de weg van de hoven naar de kloosters en de steden. Meer dan enige tijdgenoot zou je Maerlant dan ook een middeleeuwse ‘bestsellerauteur’ kunnen noemen.

Bram Caers schetst tijdens deze lezing een overzicht van het formidabele oeuvre van deze middeleeuwse schrijver, van ridderverhaal over wereldkroniek tot natuurencyclopedie, vanuit de invalshoek van het pronkstuk van zijn werk dat vandaag in Brussel wordt bewaard: een dertiende-eeuws, geïllustreerd handschrift van de ‘Rijmbijbel’, een berijmde bijbelbewerking. Met een hinkstapsprong door zeven eeuwen geschiedenis biedt de lezing ook een overzicht in vogelvlucht van de rol die Jacob van Maerlant speelde in de groeiende belangstelling voor het middeleeuwse literaire erfgoed in de eeuwen na zijn dood.

Over de spreker

Dr. Bram Caers werkt als universitair docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij is als vrijwillig medewerker verbonden aan KBR, waar hij mee nadenkt over de invulling van het KBR museum, specifiek vanuit de invalshoek van de Middelnederlandse literatuur. Samen met Jan Pauwels publiceert hij het boek De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

Praktisch

4 juni 2023, 11.00 - 12.30 uur

Lezing of presentatie

Praktische info

Begindatum
Locatie
KBR, Zaal Concert, Kunstberg 28, Brussel
Lesgevers
Bram Caers
Prijs
5 euro / gratis voor studenten (met studentenkaart)
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Organisatie: KBR

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
U wilt FARO graag aan boord als partner voor uw cultureel-erfgoedproject? Als leidraad formuleerden we een aantal vragen die we ...
De update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die we in nauw overleg met onze creatieve community van ...