Intercultureel werken met voedingserfgoed op school | Forumgesprek proeftuin Slimerfgoed.be

De erfgoed- en onderwijssector dichter bij elkaar brengen, dat is het doel van het cultureel-erfgoedproject Slimerfgoed.be. Want hebt u er al eens bij stilgestaan dat schoolerfgoed niet alleen kan ingezet worden bij een jubileum of eeuwfeest, maar ook bijzonder interessant kan zijn in het onderwijs zelf, de publiekswerking van de school of de communicatie?

Slimerfgoed.be sensibiliseert scholen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met hun erfgoed. De erfgoedsector stelt hiervoor graag haar expertise ter beschikking, maar wil ook zelf leren uit de schoolcontext. Daarom worden bestaande methodes met behulp van proeftuinen getest op hun haalbaarheid. Bedoeling is om een breed draagvlak te creëren voor het schoolerfgoed en via een digitaal platform inspirerende voorbeelden aan te reiken en bruikbare tools ter beschikking te stellen.

Programma

10.00 uur: Verwelkoming. Stand van zaken van het project Slimerfgoed.be en programma | R. Christens, projectcoördinator Slimerfgoed.be

10.20 uur: PAV-erfgoedproject in het WZC | Els Claeys, leerkracht SO HHH

10.50 uur: Presentatie van de proeftuin. Leeractiviteiten in een erfgoedproject rond voeding i.s.m. de lerarenopleiding, CLT-NT2 en OKAN-Kessel-lo. Analyse van de bevragingen bij deelnemers en quotes van observatoren. SWOT van het project: wat waren de sterktes, werkpunten, kansen en uitdagingen?

11.30 uur: Verduurzaming van dit erfgoedproject. Hoe kan het project inspiratie bieden voor andere scholen en erfgoedinstellingen? Welke ondersteuningsnoden hebben scholen en erfgoedinstellingen om zelf een intercultureel erfgoedproject in scholen uit te werken? | Leen Alaerts, UCLL

13.30 uur: Broodjesbuffet
 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee, Naamsesteenweg 355, Heverlee
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan voor 20 december 2019 via archief@ce.annuntiaten.be.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...