Infosessie hervorming auteursrecht

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de uitzonderingen in de wet waarop cultureel-erfgoedorganisaties een beroep kunnen doen, en op andere voor deze doelgroep relevante onderdelen van de wet. En uiteraard kan u vragen stellen aan meester Deene. Deze sessie staat ook open voor niet-leden van de Gebruikersgroep. 

Doelgroep: erfgoedprofessionals die met auteursrechten te maken hebben in hun job, zoals bijvoorbeeld (digitale) collectiebeheerders, communicatiemedewerkers, zakelijke medewerkers, enz.

De Gebruikersgroep is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en FARO. De groep telt ongeveer dertig leden uit musea, archieven, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties en erfgoedcellen en komt enkele keren per jaar samen. Via vorming, advies en kennisuitwisseling versterken we de expertise van de leden rond auteursrecht, privacy (AVG), open data, rechtenbeheer, enzovoort. We focussen daarbij op de gebruikersrechten van cultureel-erfgoedorganisaties. We wisselen ook concrete ervaringen uit over de problematiek van de vergoedingsrechten voor auteursrechtelijk beschermd materiaal en de relatie met de collectieve beheersvennootschappen. De groep doet een beroep op de expertise van een bekwame jurist van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). Voor meer info, of als u lid wil worden van de Gebruikersgroep, kan u terecht bij jeroen.walterus@faro.be

Type
Infodag
Trefwoorden
Informatie- en documentbeheer
Organisatiebeheer en -ontwikkeling
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Onroerend-erfgoedsector
Inschrijven
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Joris Deene (advocaat Everest Law, SA&S)
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In 2023 richt Erfgoeddag de schijnwerpers op onze mededieren. Van vleermuis, werkpaard en schoothond tot en met de grote boze wolf, de
Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...