Infosessie barrièremodel diefstal kunstcollecties

Hoe kunnen we kunstcriminelen een stap voor zijn? Dat begint met een goed begrip van hun werkwijze. Want hoe organiseren zij zich en wat gebeurt er met hun opbrengsten? En vooral: welke stappen kunnen erfgoedorganisaties en politie samen zetten om te voorkomen dat waardevolle stukken worden ontvreemd? Op deze infosessie hoort u er alles over.

In 2021 ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nederland (CCV) samen met politie Gent, het MSK in Gent en security consultant Ibrahim Bulut een barrièremodel voor kunstcriminaliteit. Dit model brengt alle stappen in kaart die een criminele daad voorafgaan. Op basis daarvan bepalen politie en musea welke barrières ze kunnen opwerpen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak via preventie, repressie en nazorg. Politie en musea slaan hiervoor de handen in elkaar en komen zo tot een heldere en succesvolle samenwerking. 

Vanuit meerdere perspectieven kijken naar kunstcriminaliteit loont. Het barrièremodel blijkt dan ook een bijzonder innoverend en doeltreffend middel in de preventie van kunstcriminaliteit. Daarom worden barrièremodellen in de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 van België vermeld als methode.

Tijdens deze infosessie maakt u kennis met de oorsprong en de inhoud van deze innoverende methode en hoe ze werd toegepast in het Museum voor Schone Kunsten Gent. Daarna zoomen we verder in op de acties die worden ondernomen na de diefstal. Daarna is er ruim tijd voor een vragenronde.  

Programma

9.30 uur: Korte inleiding en aankondiging vormingstraject barrièremodel | Anne- Cathérine Olbrechts, FARO

9.35 uur: Inleiding, oorsprong barrièremodel | Kim Covent, politie Gent

10.05 uur: Toepassing barrièremodel kunstcriminaliteit in MSK | Ibrahim Bulut en Wesley De Smet

11.05 uur: Wat na een diefstal? | Lucas Verhaegen, voormalig hoofd cel kunst en antiek Federale Politie

11.20 uur: Vragenronde

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 50 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 38 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Type
Infodag
Trefwoorden
Erfgoedzorg en -beheer
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Museum voor Schone Kunsten, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
Lesgevers
Kim Covent, Ibrahim Bulut, Wesley De Smet en Lucas Verhaegen
Prijs
50 euro (standaard)
38 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 50 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...
Doe zoals Anneleen van Lommel van Erfgoed Noorderkempen en deel uw lesidee via Erfgoedwijs.be, een deelsite van KlasCement. Hoe? Op ...
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...