Infodag archeleogie. Gekliefd, gezaagd en gesmolten: van hout en erts naar kennis en kunde

Meer dan vijf jaar geleden besliste de Vlaamse regering om jaarlijks een budget beschikbaar te stellen voor zogenaamde archeologische syntheseonderzoeken. Die moeten het niveau van de individuele opgraving ruim overstijgen en leiden tot resultaten en inzichten die de basis vormen van nieuwe kennis over ons verleden.

Het budget wordt verdeeld via een jaarlijkse projectoproep. Die staat open voor de gehele archeologische sector. Samenwerking tussen verschillende instanties wordt ten zeerste aanbevolen. Sinds de start van de oproep is het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen jaarlijks betrokken bij een of meer ingediende, en vaak ook goedgekeurde, projecten.

De Infodag Archeologie 2023 gaat in op de resultaten van twee recente syntheseonderzoeken waarbij het depot partner was. De projecttitels luiden ‘IJzerproductie in de Antwerpse Kempen’ en ‘Houten voorwerpen uit Vlaanderen van de steentijd tot de nieuwe tijd’ en spreken voor zich. De resultaten van beide onderzoeken worden op deze dag uitvoerig belicht. Vervolgens wordt er ingegaan op specifieke aspecten en enkele markante sites. Als extraatje is er de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de tentoonstelling EIGEN/AARDIG. Kunst en Archeologie in dialoog. Deze loopt tot einde juli in het provinciehuis.

Programma

9.00 uur: Onthaal

9.30 uur: Verwelkoming | Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed

9.40 uur: Meer dan huisjesslakken … IJzerproductie in de Antwerpse Kempen | Annelies De Raeymaeker, Studiebureau Archeologie

10.25 uur: Vier bij dit onderzoek uitgekozen sites lichten we nader toe. Het zijn:

  • Borsbeek - R11. Afval van een ijzerbewerker en een zouthandelaar | Bert Mestdagh, Monument Vandekerckhove nv
  • Grobbendonk - Mercuriussite. Wonen en werken in een Romeinse vicus | Natasja Reyns, All-Archeo
  • Nijlen - Mussenpad. Twee putten maar veel meer slakken | Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie
  • Herentals - Roggestraat. Een meerlagige geschiedenis … met een vroegmiddeleeuwse focus | Annelies De Raeymaeker, Studiebureau Archeologie

11.30 uur: In de voetsporen van Vande Walle: nieuwe opgravingen in de Antwerpse burcht | Tim Bellens,  Stad Antwerpen - Dienst Archeologie

12.00 uur: Lunch

13.00 uur: Een fractie bewaard? Het onderzoek naar houten gebruiksvoorwerpen in de Vlaamse archeologie | Silke Lange, Stichting Woodan / Biax

13.50 uur: WOODAN. Oud hout in the cloud | Stephan Nicolaij, Stichting Woodan / Qursi Software

14.20 uur: Van cirkel naar rechthoek. Hergebruik in Meerhout - Koepoortstraat | Dominick Van den Notelaer, Vlaams Erfgoed Centrum

14.35 uur: Met potlood en gom. Moeder, waarom tekenen wij (nog)? | Raf Timmermans, Archeologisch tekenaar / vormgever

14.50 uur: Boek en poster. Houten voorwerpen op papier | Silke Lange, Stichting Woodan / Biax

15.00 uur: Receptie en vrijblijvend bezoek aan de tentoonstelling EIGEN/AARDIG. Kunst en Archeologie in dialoog

Praktische info

Begindatum
Locatie
Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Meer info

Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed, T 0499 41 79 78 of erfgoed@provincieantwerpen.be

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
De update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die we in nauw overleg met onze creatieve community van ...