Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseren Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een conferentie over ‘Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming’. Aansluitend zal het tijdschrift Volkskunde een themanummer publiceren. Voorstellen voor bijdragen voor het tijdschrift en/of voor de conferentie kunt u tot 1 december 2019 insturen.

Vanwege zijn rijke verleden en culturele erfgoed wordt beweerd dat de toekomst van Europa in het (erfgoed)toerisme ligt. Anderen wijzen op het risico van ‘overtoerisme’, waardoor Europa wel eens aan zijn eigen succes ten onder zou kunnen gaan. Steden als Venetië, Barcelona en Amsterdam luiden de noodklok. Erfgoedtoerisme is tegenwoordig een veel bediscussieerd onderwerp.

Voorstellen voor bijdragen voor Volkskunde en/of voor de conferentie zijn van harte welkom. Er wordt speciaal uitgekeken naar bijdragen die zich lenen voor een presentatie op de conferentie, wetenschappelijke bijdragen en/of concrete casestudies. Abstracts (200-500 woorden) moeten voor 1 december 2019 worden ingediend via redactie@volkskunde.be

Deadline: u kunt abstract van 200-500 woorden tegen 1 december 2019 

Meer informatie over de conferentie vindt u op de website van Werkplaats immaterieel erfgoed.
 

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.