To imagine otherwise: future archives | Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering. Met: Michelle Caswell

De digitale transformatie van onze samenleving heeft een enorme impact op de aard en vorm van informatie. Ook kunst neemt steeds vaker niet-tastbare vormen aan. Anno 2021 vormt de bewaring ervan een grote uitdaging voor kunst- en erfgoedorganisaties. Vragen rond technologische, praktische én ethische kwesties duiken op, zoals:

 • Wat bewaren we?
 • Hoe bepalen we wat er bewaard moet worden?
 • Hoe bewaren we?
 • Hoe kunnen we vandaag beslissen wat belangrijk is voor de toekomst?
 • Wat met onze blinde vlekken? Construeren we het verleden vanuit een specifiek denkkader? Doen we (on)bewust aan canonvorming?
 • Hebben we een verantwoordelijkheid om gender en diversiteit in beeld te brengen?
 • Wat met participatie?
 • Hoe verhouden we ons tot overheden en publiek?
 • En bij dit alles: hoe rechtvaardigen we onze keuzes?

In een reeks van vier webinars, verspreid over het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022, laten we vier internationale toonaangevende experts aan het woord over het archief van de toekomst. Na elke lezing is er tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen. Elke lezing staat op zichzelf, u kiest zelf welke en hoeveel lezingen u volgt.

Moderatoren van dienst zijn Saskia Scheltjens, hoofd Research Services van het Rijksmuseum en haar collega Maarten Heerlien, hoofd Collection Information & Archives.

Doelgroep: iedereen uit het (internationale) cultureel-erfgoedveld voor wie het beheren en documenteren van (kunsten)erfgoed een uitdaging en een opdracht is, of interesse heeft in dit thema.

Programma

Vrijdag 11 februari 2022, 15.00 – 16.30 uur | Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering. Met: Michelle Caswell, Associate Professor of Archival Studies, Department of Information Studies aan de University of California Los Angeles (UCLA). 

Van oudsher documenteren we verhalen en activiteiten van degenen die aan de macht zijn. Het zijn deze archiefstukken die bewaard worden en waarop onderzoek wordt gedaan. Deze documenten bepalen bijgevolg hoe we onze geschiedenis vormgeven en wat tot het collectieve geheugen behoort. Dat het anders kan, toont Michelle Caswell aan. In deze lezing breekt ze een lans voor feminist standpoint appraisal, een methodologie en strategie voor de waardering van archiefdocumenten. Feminist standpoint appraisal keert de dominante waarderingshiërarchie om. Met andere woorden: ze kent expliciet waarde toe aan archiefstukken die zijn gemaakt en bewaard door individuen en gemeenschappen die traditioneel veroordeeld waren tot een leven in de marge, zoals vrouwen, personen van kleur, leden van de LGBTQIA+ gemeenschap, etc.

Ook de positie van de archivaris verschuift. De archivaris is niet langer degene met de zogenaamde objectieve blik; wat in feite neerkomt op de vaak dominante maar niet-benoemde blik van de witte man. Wel vervelt de archivaris tot een bemiddelaar die overtuigingen, standpunten en visies van mensen ‘uit de marge’ centraal stelt. Inzichten die voortvloeien uit de status van buitenstaander worden bijgevolg gewaardeerd en benut. Deze benadering beschouwt dergelijke unieke opvattingen als een aanwinst, en niet als een nadeel voor de archiefpraktijk. De traditionele eis tot neutraliteit is hier niet aan de orde.
 
Bovendien roept feministische standpuntbepaling archivarissen met dominante identiteiten op om hun blinde vlekken te erkennen en actief te werken aan een inclusieve archiefpraktijk.

Dr. Michelle Caswell is Associate Professor of Archival Studies aan het Department of Information Studies van de University of California Los Angeles (UCLA). Ze leidt een team studenten aan het Community Archives Lab. Dit lab onderzoekt de manieren waarop onafhankelijke, identity-based geheugenorganisaties de geschiedenissen van minderheidsgemeenschappen documenteren, vormgeven en toegankelijk maken, met een bijzondere nadruk op het begrijpen van hun affectieve, politieke en artistieke impact. In 2008 richtte Caswell, samen met Samip Mallick, het South Asian American Digital Archive op, een online archief dat de verhalen van Zuid-Aziatische Amerikanen documenteert en toegankelijk maakt. Ze schreef Urgent Archives: Enacting Liberatory Memory Work (Routledge Press, 2021) en Archiving the Unspeakable: Silence, Memory and the Photographic Record in Cambodia (University of Wisconsin Press, 2014), evenals meer dan 40 peer-reviewed artikelen in kritische archiefstudies.

Schrijf gratis in via deze link.

Andere lezingen

 • Dinsdag 7 december 2021, 15.00 – 16.30 uur | Wat is de rol van de archivaris in tijden van (online) participatie? Met: Alexandra Eveleigh, Collections Information Manager van Wellcome Collection in Londen. Meer info en inschrijven: klik hier.
 • De webinars in het voorjaar van 2022 snijden de onderwerpen ‘representativiteit’ en ‘digitale bewaring’ aan. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht. Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Zoom
Prijs
Gratis
Meer info

Voertaal is Engels.

Een initiatief van CEMPER, Letterenhuis, M HKA/CKV, VAi i.s.m. FARO en meemoo.

Contactpersoon

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...