To imagine otherwise: future archives | Wat is de rol van de archivaris in tijden van (online) participatie? Met: Alexandra Eveleigh

De digitale transformatie van onze samenleving heeft een enorme impact op de aard en vorm van informatie. Ook kunst neemt steeds vaker niet-tastbare vormen aan. Anno 2021 vormt de bewaring ervan een grote uitdaging voor kunst- en erfgoedorganisaties. Vragen rond technologische, praktische én ethische kwesties duiken op, zoals:

 • Wat bewaren we?
 • Hoe bepalen we wat er bewaard moet worden?
 • Hoe bewaren we?
 • Hoe kunnen we vandaag beslissen wat belangrijk is voor de toekomst?
 • Wat met onze blinde vlekken? Construeren we het verleden vanuit een specifiek denkkader? Doen we (on)bewust aan canonvorming?
 • Hebben we een verantwoordelijkheid om gender en diversiteit in beeld te brengen?
 • Wat met participatie?
 • Hoe verhouden we ons tot overheden en publiek?
 • En bij dit alles: hoe rechtvaardigen we onze keuzes?

In een reeks van vier webinars, verspreid over het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022, laten we vier internationale toonaangevende experts aan het woord over het archief van de toekomst. Na elke lezing is er tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen. Elke lezing staat op zichzelf, u kiest zelf welke en hoeveel lezingen u volgt.

Moderatoren van dienst zijn Saskia Scheltjens, hoofd Research Services van het Rijksmuseum en haar collega Maarten Heerlien, hoofd Collection Information & Archives.

Doelgroep: iedereen uit het (internationale) cultureel-erfgoedveld voor wie het beheren en documenteren van (kunsten)erfgoed een uitdaging en een opdracht is, of interesse heeft in dit thema.

Programma

Dinsdag 7 december 2021, 15.00 – 16.30 uur | Wat is de rol van de archivaris in tijden van (online) participatie? Met: Alexandra Eveleigh, Collections Information Manager van Wellcome Collection in Londen.

Wat doet u wanneer u online bent? De kans is groot dat u in interactie gaat met anderen. Dat kunnen bekenden zijn, maar evengoed kent u ze niet. Meer dan ooit is er sprake van een levendige, participatieve online cultuur. Ook cultureel-erfgoedorganisaties boorden al snel de mogelijkheden van het interactieve web aan. De tijd dat enkel archivarissen aan archiefverwerking en -beheer deden, ligt al lang achter ons. Ook gebruikers zijn betrokken bij onder meer het beschrijven, transcriberen en taggen van archiefmateriaal. En ze doen dat met plezier.

De verwachtingen van gebruikers over digitalisering van en online toegang tot archieven nemen alleen maar toe. Archiefinstellingen zetten hier dan ook ten volle op in. Toch roepen deze ontwikkelingen ook heel wat vragen op, niet in het minst over de rol van een archiefinstelling in de toekomst. 

 • Welke rol spelen gebruikers en vrijwilligers in het archief van de toekomst?
 • Hoe rijmt de archivaris de vraag naar online open toegang met de zorg voor gemeenschappen die actief betrokken willen zijn bij het beheer van hun erfgoed?
 • Is de traditionele rol van betrouwbare bewaarder nog weggelegd voor de archivaris? Of opereert de archivaris van de toekomst eerder als consultant, die tegemoetkomt aan de behoeften van diverse gemeenschappen?

Dr. Alexandra Eveleigh is Collections Information Manager bij Wellcome Collection in Londen, waar ze leiding geeft aan een multidisciplinair team van archivarissen, bibliothecarissen en museumprofessionals. Ze deed ervaring op aan universiteiten, lokale overheden, de liefdadigheidssector en The [U.K.] National Archives (TNA). Na haar doctoraat over online participatieve archieven, in samenwerking met TNA, bekleedde ze van 2014 tot 2016 academische posities in informatiestudies en digitale geesteswetenschappen aan respectievelijk University College London (UCL) en de University of Westminster.

Schrijf gratis in via deze link.

Andere lezingen

 • Vrijdag 11 februari 2022, 15.00 – 16.30 uur | Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering. Met: Michelle Caswell, Associate Professor of Archival Studies, Department of Information Studies aan de University of California Los Angeles (UCLA). Meer info en inschrijven: klik hier.
 • De webinars in het voorjaar van 2022 snijden de onderwerpen ‘representativiteit’ en ‘digitale bewaring’ aan. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht. Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Zoom
Prijs
Gratis
Meer info

Voertaal is Engels.

Een initiatief van CEMPER, Letterenhuis, M HKA/CKV, VAi i.s.m. FARO en meemoo.

Contactpersoon

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...