ICOM-CECA congres

In 2020 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Noteer alvast 12 tot en met 18 oktober 2020 in Leuven in uw agenda! Meer informatie over inschrijving en thema volgen later.

CECA: waar staat het voor?

CECA, de commissie voor Educatie en Culturele Acties, is een van de oudste internationale commissies van ICOM en telt meer dan 1.000 leden verspreid over 85 landen. Een van de doelstellingen van CECA is de promotie en verspreiding van nationale en internationale ontwikkelingen op het vlak van museumeducatie. Hiervoor voorziet de commissie een internationaal forum dat uitwisseling van informatie en samenwerking tussen professionals en musea mogelijk maakt.

CECA-leden zijn professionals die werken in verschillende sectoren van het museum of -erfgoedveld en die geïnteresseerd zijn in het uitdragen van en uitwisselen over (museum)educatie en culturele acties wereldwijd. Als CECA-lid krijgt u toegang tot het forum en kunt u deelnemen aan nationale en internationale studiedagen en conferenties.

Meer informatie vindt u op de website van ICOM Belgium Flanders.

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...