Hoe omgaan met het koloniaal verleden? Een ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Meer dan ooit staat de verhouding tot onze eigen koloniale geschiedenis in de belangstelling. Vlaamse en Nederlandse steden en gemeenten vragen om ondersteuning hoe met deze thematiek om te gaan. Want hoe zorgt u ervoor dat uw dekolonisatietraject een breed gedragen verhaal blijft en niet zorgt voor onnodige polarisatie en wij-zij-denken?

Tijdens dit ontmoetingsmoment tussen Nederlandse en Vlaamse steden en gemeenten leren we van elkaars aanpak en inspireren we elkaar. Wat is concreet de rol van het bestuur in het omgaan met het koloniale verleden, hoe voert u dat historisch onderzoek en op welke manier gaat u aan de slag met de resultaten? Op welke manier grijpt u in op de publieke ruimte? En hoe organiseert u succesvolle participatietrajecten?

Wij-Zij organiseert daarom op 24 mei 2022, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Integratie & Inburgering, Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, deze studiedag rond het koloniaal verleden. In Cultuurhuis deBuren en Muntpunt, Brussel, zullen we in gesprek gaan met Vlaamse en Nederlandse steden en gemeenten om aan een internationale kennisuitwisseling te doen. Het openingsgesprek wordt gehouden door hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris en door Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco Commissie.

Programma

10.30 uur: Ontvangst cultuurhuis deBuren, Brussel

11.00 uur: Openingsgesprek met hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris en voorzitter Nederlandse Unesco Commissie Kathleen Ferrier

12.20 uur: Broodjeslunch

13.00 uur: Keuze tussen het ontmoetingsmoment Leuven, Tilburg en Den Haag of de dekoloniale wandeling in Brussel met auteur en onderzoeker Lucas Catherine

15.00 uur: Keuze tussen het ontmoetingsmoment Oostende en Rotterdam of Gent, Mechelen en Amsterdam

16.30 uur: Afsluitend drankje in bar Muntpunt, Brussel

Praktische info

Begindatum
Locatie
deBuren, Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via de website van wij-zij.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...