Historicidagen 2021

Van 26 tot en met 28 augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de derde editie van de tweejaarlijkse Historicidagen. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu.

Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen. De Historicidagen willen een overzicht geven van wat er speelt in het hele vakgebied.

De bijdragen passen binnen het thema 'Grenzeloze Geschiedenis' maar kunnen ook gaan over kwesties die dit thema overstijgen. Ze mogen specialistisch van aard zijn of interdisciplinair en bestaan uit Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Idealiter spreken ze historici uit verschillende werkvelden (wetenschap, onderwijs, erfgoed) en historisch geïnteresseerden aan.

Wilt u deelnemen?

Deelnemen kan op twee manieren. U kunt zich registeren als deelnemer maar u kunt ook een bijdrage leveren aan het programma. Het programma zal bestaan uit verschillende soorten sessies, zoals:

  • Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen.
  • Opinions without Borders biedt een forum aan sprekers die expliciet van mening verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken. Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen zolang ze kunnen terugvallen op historische kennis en argumenten.
  • Crossing Border Sessions hebben als doel door middel van alternatieve manieren van kennisoverdracht elkaar uit te dagen en te stimuleren.

Meer informatie over de verschillende sessies kunt u lezen op www.Historicidagen.nl. Een sessie indienen kan via deze link tot en met 31 januari 2021.
 
De registratie voor deelname opent in juni 2021. 
Vooralsnog gaat de organisatie ervan uit dat de Historicidagen gewoon in fysieke vorm kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd maakt de coronapandemie het moeilijk ver vooruit te kijken. Rond 15 maart zal de organisatie hierover een definitieve beslissing nemen. In geval van afgelasting zal het congres worden uitgesteld. Er zal in dat geval geen digitaal alternatief worden georganiseerd.
 
Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Mevr. Roosa Heikura via roosa.heikura@huygens.knaw.nl

Praktische info

Begindatum
Locatie
N.t.b. (Rotterdam of online)

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...