Het reglement van FoCI 2017–2021: sectorale prioriteiten. De Energielening voor Jeugd en Cultuur

Op 9 juni 2017 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het vernieuwd besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden, zoals voorheen. Er is nu echter één indiendatum voorzien. De indiendatum voor investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur is 15 mei 2018.

Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, bepaalde drie sectorale prioriteiten voor culturele infrastructuur tijdens de beleidsperiode 2017-2021: het automatiseren van de theatertrekken, toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. De twee eerste waren reeds opgenomen in het FoCI-reglement 2012-2016. De criteria voor subsidiëring worden verlengd maar zijn duidelijker omschreven. Daarnaast duikt een nieuwe prioriteit op: energiezuinig maken van culturele infrastructuur. Deze subsidie komt ter beschikking van culturele en jeugdverenigingen via het Klimaatactiefonds. De middelen uit het Klimaatactiefonds zullen drie jaar beschikbaar zijn voor de culturele en jeugdsector. De verenigingen die onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd vallen, komen in aanmerking voor deze subsidies voor culturele infrastructuur.

De indiendatum voor projectaanvragen voor de drie sectorale prioriteiten ligt vast op 1 april 2018. De beslissing bekend op 1 oktober 2018. Alle informatie is te vinden op de website van het departement CJM.

Daarnaast zal ook de nieuwe Energielening voor Cultuur en Jeugd voorgesteld worden op de infodag. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau subsidies ontvangen via het cultuur- of het jeugdbeleid komen in aanmerking voor de goedkope energielening.

Vlaanderen heeft meer den 800.000 vierkante meter dakoppervlakte bij culturele en jeugdverenigingen. Hiermee kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaams Klimaatactieplan. Door te investeren in zonnepanelen wordt het potentieel van bestaande culturele en jeugdinfrastructuur maximaal benut met een ecologische én economische winst als doel. Culturele en jeugdverenigingen helpen het klimaat met een blijvende CO2-reductie en drukken de eigen werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur.

Programma

Dinsdag 30 januari 2018, 9.30 - 16.30 uur.

Het gedetailleerde programma wordt bekend gemaakt begin januari op de site van het FoCI. Het zal bestaan uit een voormiddagdeel (vanaf 9.30 uur) dat vooral zal focussen op het FoCI-reglement met de prioriteiten en de monitoringstool; en een programma in de namiddag (vanaf 13.00 uur) waarbij de aanwezigen de keuze krijgen tussen een workshop gedragsinzichten die kan bijdragen tot een origineel en sterk uitgewerkt sensibilisatieplan of een workshop die specifiek ingaat op de nieuwe Energielening. Voor zij die zowel in de voor- als namiddag aanwezig zijn, wordt een broodjeslunch voorzien.

Organisatie en meer info: Fonds Cuturele Infrastructuur Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be

Praktische info

Begindatum
Locatie
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Meer info

Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 januari via fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be. Graag vermelding van uw naam, organisatie en bevestiging dat u het voor- en/of namiddagprogramma zal volgen.

Elders op FARO

We zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Helen Chatterjee de keynote zal verzorgen op de internationale conferentie 'Participation in ...
De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De ...
Hebt u een wandeling, fietstocht of knooppuntenroute met heel wat erfgoed onderweg? Wilt u oude foto's tonen, interessante verhalen vertellen ...