Herkomst Van Herck. Reconstructie van de verspreide archieven en collecties van een prominente Antwerpse kunsthandelaarsfamilie

Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de voormalige Antwerpse kunsthandelaarsfamilie Van Herck. Door sprekers uit te nodigen van verschillende instellingen die een aan deze familie gerelateerde collectie bewaren, wordt er getracht deze collectie virtueel te reconstrueren en het belang ervan (terug) onder de aandacht te brengen.

De naam Van Herck doet bij vele Antwerpenaren en kunstliefhebbers nog wel een belletje rinkelen. De bekende kunsthandel en interieurzaak met dezelfde naam was namelijk een vaste waarde in Antwerpen van de tweede helft van de 19e eeuw tot in de jaren '90 van de 20e eeuw. 

Verschillende generaties familieleden waren actief in deze handel en speelden eveneens een belangrijke rol in het Antwerpse culturele leven. Charles Van Herck (1884-1955) was een van hen. Vandaag de dag is hij vooral nog bekend door de omvangrijke verzameling terracotta’s en beeldhouwerstekeningen die hij naliet (nu grotendeels bewaard in het KMSKA en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet). Hij was als kunsthistorisch onderzoeker dan ook gespecialiseerd in de beeldhouwkunst van de 17de en de 18de eeuw. Het Rubenianum bewaart zijn onderzoeksarchief en eveneens dat van zijn goede vriend en onderzoekspartner Adolf Jansen (1899-1989). Beide archieven werden in de jaren 1990 verworven door wijlen ereconservator Frans Baudouin. Naar aanleiding van de ontsluiting van deze archieven organiseert het Rubenianum deze studiedag. 

Tijdens voorbereidend onderzoek en inventarisatie bleek dat er nog meer instellingen in Vlaanderen archieven en collecties bezitten die werden nagelaten door de familie Van Herck. Met de studiedag worden deze verspreide collecties terug onder de aandacht gebracht en de huidige ontsluiting, (kunst)historische waarde, samenhang en raakvlakken onderling en de mogelijkheden voor verder onderzoek in de verf gezet.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 5 april 2019, twee dagen vóór de 135ste geboortedag van Charles Van Herck.

Programma

9.00 uur: Registratie en koffie

9.30 uur: Welkom

9.40 uur: De familie Van Herck en hun (verspreide) nalatenschap: een introductie

10.00 uur : Rijksarchief Antwerpen-Beveren: de archieven van de kunsthandel Eugène Van Herck en Zonen, later Charles van Herck en Zoon te Antwerpen | dr. Johan Dambruyne

10.30 uur: KIK-IRPA: de collectie(s) glasnegatieven Van Herck | Jeroen Reyniers

11.00 uur: Vragen en discussie

11.10 uur: Koffiepauze

11.30 uur: Rubenianum: de onderzoeksarchieven van Charles Van Herck en Adolf Jansen | Elise Gacoms

12.00 uur: Koning Boudewijnstichting: de verzameling Charles Van Herck | Anne De Breuck en Astrid Fobelets 

12.30 uur: Vragen en discussie

12.40 uur: Lunch

13.40 uur: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich: het Documentatiecentrum Jozef Van Herck | Paul Catteeuw

14.10 uur: KU Leuven, Universiteitsbibliotheek: de collectie Alfons Van Herck | Dirk Van Eldere

14.40 uur: Vragen en discussie

14.50 uur: Koffiepauze

15.10 uur: Keynote: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: Project digitalisering kunsthandelarchieven (1850-1950)

16.10 uur: Vragen en discussie

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
Prijs
40 euro (broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen). Het studententarief bedraagt 20 euro per persoon. Uw inschrijving is enkel gegarandeerd na ontvangst van uw betaling. Gelieve het bedrag uiterlijk op 2 april 2019 over te maken naar volgend rekeningnummer: BE42 4097 5857 0154 van VZW Antwerpen Kunstenstad, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Mededeling: Rubenianum Studiedag Van Herck, naam van de deelnemer
Meer info

Organisatie: Rubenianum

Registratie is verplicht en kan online

Mocht u kennis hebben van originele door Van Herck ingerichte interieurs, foto’s hiervan, of andere archivalia en foto’s in privaat bezit, dan hoort het Rubenianum dit zeer graag. U kan dan contact opnemen met Elise Gacoms (elise.gacoms@antwerpen.be).

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...