Hergebruik: lees de bijsluiter. Infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie

Deze infosessie is een initiatief van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving i.s.m. de VVBAD en FARO. De deelnemers krijgen een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod.

We behandelen het thema zowel vanuit het perspectief van overheidsorganisaties (publiekrechtelijke instellingen) als van gesubsidieerde privaatrechtelijke organisaties, in het bijzonder onderwijs- en erfgoedbibliotheken, archieven en musea. Bedoeling is dat de deelnemers dankzij deze sessie een stevig inzicht verwerven in deze thematiek en in het toepassingsgebied van het decreet.

Sinds 2007 kent ons land een regelgeving over het hergebruik van overheidsinformatie. Voor Vlaanderen is het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie van 27 april 2007 van toepassing. Dit decreet werd op 12 juni 2015 aangepast (decreet 2015) om de Vlaamse regelgeving conform de Europese PSI-richtlijn te maken. Daardoor werd deze regelgeving onder meer van toepassing voor bibliotheken, archieven en musea. Verder keurde de Vlaamse regering in 2016 de uitvoeringsbesluiten goed betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en stelde zij een aantal modellicenties op voor hergebruik.

Meer info en analyse over dit decreet en de impact ervan op de werking van cultuur- en onderwijsorganisaties vindt u op de website van SA&S.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie

10.00 uur: Verwelkoming

10.10 uur: Toelichting over de omzetting van de PSI-richtlijn in Vlaanderen. Hoe gaan openbare besturen en overheidsorganisaties om met hergebruik van overheidsinformatie? | Mathias De Schrijver, Vlaamse overheid

Case: lokaal overheidsarchief

11.00 uur: Hoe moeten de gesubsidieerde privaatrechtelijke organisaties het decreet hergebruik van overheidsinformatie interpreteren en toepassen? Wat zijn de gevolgen van dit decreet voor de werking van bibliotheken (onderwijsbibliotheken, erfgoedbibliotheken e.a.), archieven en musea m.b.t. hergebruik van hun (ook digitale) documenten? | advocaat Joris Deene, Everest Law en SA&S

Cases: Cultuurconnect

12.00 uur: Vragen

12.30 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, zaal B, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
25 euro
Deelnemers
Maximum aantal deelnemers: 100
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een wandeling, fietstocht of knooppuntenroute met heel wat erfgoed onderweg? Wilt u oude foto's tonen, interessante verhalen vertellen ...
Op 16 januari 2018 organiseren we een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. Dit gebeurt ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal