Hergebruik in de erfgoedsector: inzicht in de belangrijkste juridische aspecten

Staat u ook in de frontlinie bij het uitbouwen van een hergebruikbeleid voor uw erfgoedcollectie? In dit webinar geeft Politeai u richtlijnen, do’s and don’ts, checklists … Vertrekpunt is de wetgeving voor hergebruik van overheidsgegevens die van toepassing is op de erfgoedsector.

De wetgever promoot vrije toegang tot overheidsgegevens (incl. erfgoed), maar dat leidt tot juridische problemen en wetsconflicten. Dit webinar onderzoekt de contouren waarbinnen toegang tot die overheidsgegevens kan worden verstrekt met als doel de erfgoedprofessional inzicht te geven en verder op weg te helpen. Expliciete aandacht is er voor de conflicten tussen het concept ‘open data’ en overheidsregulering. Want wat met auteursrechten? En welke privacy- en mededingingsregels moeten er nageleefd worden bij bijvoorbeeld het digitaliseren van een erfgoedcollectie? Geldt het principe ‘as open as possible, as closed as necessary’?

Alle deelnemers ontvangen de publicatie Hergebruik in de erfgoedsector. Een praktisch overzicht van juridische hinderpalen. Het digitaliseren van erfgoed impliceert verschillende juridische uitdagingen. Het boek van Oliver Lenaerts geeft de lezer hierin inzicht, praktisch en vlot leesbaar.

Met de medewerking van: Alejandra Michel (CRIDS Namen), Melanie Guerreiro (Belspo), Rolande De Poortere (Rijksarchief), Johan Van de Eycken (Rijksarchief), Karin van Honacker (Rijksarchief), Bieke Nouws (Rijksarchief), Dirk Luyten (Cegesoma).

Deze opleiding is bestemd voor musea en federale wetenschappelijke instellingen, archieven, musea, bibliotheken en andere publieke erfgoedbeherende organisaties.

Programma

9.50 uur: Onthaal

10.00 uur: Uiteenzetting 

12.00 uur: Einde

Over de spreker

Oliver Lenaerts (KUL 1997 / Sorbonne Law School 1998) is advocaat bij Contour, een kantoor dat zich toelegt op ondernemingsrecht met een bijzondere interesse voor de kunsten- en cultureel-erfgoedsector. Hij is ook deeltijds verbonden aan het Belgisch Rijksarchief waar hij betrokken is bij digitaliseringsprojecten.

Oliver Lenaerts verwierf in de loop der jaren een specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met betrekking tot investeren in kunst. Hij is redacteur en auteur van een referentiewerk over kunstrecht en publiceert regelmatig in nationale en internationale juridische tijdschriften. Hij is arbitrator bij de Court of Arbitration for Art in Den Haag en lid van PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market).

Meer info

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Microsoft Teams
Lesgevers
Oliver Lenaerts
Prijs
139 euro
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Organisatie en meer info: Politeia

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...
Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...