Heemdag 2018 | Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Gelijkheid tussen man en vrouw is er niet. Naast biologische zijn er sociale en culturele verschillen die we vaak samenvatten onder de noemer ‘gender’. Zeker in het verleden werden op basis van geslacht muren opgetrokken. Meestal werden zo vrouwen uitgesloten. Langzaam zijn de beperkingen in onze maatschappij aan het verdwijnen. Maar het is bekend dat vrouwen in onze geschiedschrijving vaak minder aanwezig zijn.

Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op 6 oktober 2018 in Kontich focussen we op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving. De eerste lezing vertelt hoe ook vrouwenorganisaties de emancipatie van vrouwen mogelijk maakten. Het verhaal van een moedige vrouw tijdens de tweede lezing illustreert dat we ook met beperkt bronnenmateriaal de geschiedschrijving van straffe madammen kunnen schetsen.

In de namiddag kan u naar keuze meer vernemen over de plaats van vrouwen in de maatschappij, de lokale geschiedenis van Kontich of spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan u de keuze!

Programma

9.15 uur: Onthaal met koffie/thee

10.00 uur: Welkomstwoord | Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen en Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich

10.15 uur: Vrouwenorganisaties & maatschappelijke verandering | Els Flour, Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

10.50 uur: Muzikaal intermezzo | Myrte Trioen, gitaar

11.05 uur: Margriet Ballegeer, spionne in de Eerste Wereldoorlog | Janet Dean, haar kleindochter

12.15 uur: Middagmaal

14.30 uur: Start namiddagprogramma, één keuze uit geleide bezoeken:

  • Museum voor Heem- en Oudheidkunde te Kontich, met bijzondere aandacht voor de verzameling textiel (unieke collectie merklappen)
  • Tentoonstelling topstukken Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich, met demonstratie van de ‘Lapzussen’ (merklappengroep)
  • Erfgoedwandeling Kontich met documentatiecentrum, kerk en oud gemeentehuis
  • Erfgoedwandeling gefusilleerde spionnen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Fort 5 (Edegem)
  • Liederen over vrouwen en oorlog door Marc Hauman

16.30 uur: Slotzitting met uitreiking van het eremerk deken Jozef Van Herck en het Jozef Weyns-eremerk

Aansluitende receptie

Wie vragen heeft in verband met de mogelijkheden voor wie minder mobiel is, kan altijd terecht bij Heemkunde Vlaanderen, 015 20 51 74 of info@heemkunde-vlaanderen.be. Wie specifieke wensen heeft betreffende het middagmaal, kan eveneens terecht op dit contactadres.

Inlichtingen over de treinverbindingen van en naar Kontich vindt u op de website van de NMBS. Het station bevindt zich op 2,5 kilometer van de start- en eindlocatie van de Heemdag. Vanuit het station van Kontich-Lint is het mogelijk om met een shuttle naar de locatie te rijden. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vernemen we dit graag bij uw  inschrijving. De plaatsen op deze shuttle worden voorbehouden aan wie ze eerst reserveerde. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

Praktische info

Begindatum
Locatie
Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich
Prijs
40 euro. Voor deelname zonder lunch aan voor- of namiddagprogramma betaalt u telkens 15 euro. Deelnemers kunnen het juiste bedrag overmaken op het rekeningnummer BE79 0682 2185 9033 (BIC GKCCBEBB) op naam van Heemkunde Vlaanderen, met vermelding ‘Heemdag 2018’ en de naam van de organisatie of deelnemers.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevuld formulier en de betaling. De datum waarop uw inschrijving en uw betaling het secretariaat bereiken, is bepalend wanneer de maximumcapaciteit bereikt wordt. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 september 2018.
Meer info

Inschrijven kan online via de website van Heemkunde Vlaanderen.

Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met Gemeente Kontich, Heemkunde Gouw Antwerpen, Koninklijke kring voor Heemkunde Kontich, AVG-Carhif.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...