Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waarin u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!

Kern van onze verkenner zijn twee vormingsdagen en twee interactieve webinars. U ontdekt wat er vandaag speelt in de sector, u leert basistools kennen en u breidt uw netwerk uit. FARO-medewerkers delen verhalen, praktijkvoorbeelden en praktische tips. Bovendien is er ruimte voor onderlinge intervisie en kennisdeling, zodat u snel een antwoord vindt op de concrete vraagstukken en uitdagingen die u in uw werk zal tegenkomen.

Programma

Deel 1

1 oktober 2020 | FARO

 • Waardegedreven erfgoed
  • Verkenning van de definities van erfgoed
  • Waarderen als hedendaagse erfgoedmethodiek 
 • Erfgoedobjecten beheren
  • Van restauratie naar preventieve conservatie 
  • Naslagwerken en hulpmiddelen voor erfgoedbeheer

Deel 2 

12 november 2020 | Webinar: Het erfgoednetwerk in Vlaanderen

 • Hoe zit de cultureel-erfgoedsector in elkaar?
 • Immaterieel cultureel erfgoed: definitie en ondersteuningsnetwerk in Vlaanderen

19 november 2020 | Webinar: Erfgoed en maatschappelijke impact

 • Erfgoed en zorg 
 • Meerstemmig erfgoed

Deel 3

17 december 2020 | FARO

 • Erfgoed en -gemeenschappen 
  • Europees beleid en de conventie van FARO 
  • Van educatie naar cocreatie 
 • Erfgoed en hedendaagse ontwikkelingen
  • Naar digitaal erfgoed 
  • Ethische kwesties 

De vormingsdagen vinden plaats ten huize van FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel, van 9.30 tot 16.30 uur. De online sessies vinden plaats in Microsoft Teams, telkens van 10.00 tot 12.30 uur. 

Ter ondersteuning van deze vormingsdagen maakt FARO een online dossier. Hierin geven we basisuitleg, leestips en tools over de bovenstaande trends. Handig ter voorbereiding van de bijeenkomsten en om nadien alles nog eens terug te lezen.

Doelgroep: iedereen die start als medewerker in de cultureel-erfgoedsector. Wij heten u van harte welkom en ondersteunen uw eerste maanden in uw nieuwe job.

Coronamaatregelen

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 140 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 95 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Bent u net gestart in de cultureel-erfgoedsector en benieuwd naar de beleidscontext waarin u terechtgekomen bent? Met onze  verkenner zetten we u vlot op weg. We bieden u een online cursus en drie ontmoetingsmomenten. Zo bent u snel mee met het erfgoedlandschap, kent u de hot topics van het moment én heeft u uw netwerk verder uitgebouwd.

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Online, via Microsoft Teams
Prijs
140 euro (standaard)
95 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 12 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.