Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaat deze lessenreeks nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn.

Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief u telkens praktische informatie voor het gebruik van het bronnentype in kwestie. Hoe ontstonden de documenten en wat was de historische context waar u rekening mee moet houden? Welke informatie kunt u er vinden? Hoe moet u er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijgt u ook voorbeelden van onderzoeksvragen en kunt u het bronnenmateriaal zelf ook doornemen. U krijgt een zicht op hoe u de besproken soort bron kan gebruiken voor uw eigen lokale of familiegeschiedenis.

14 oktober 2022 | Gerechtelijk archief van schepenbanken, leenhoven en justitieraden (Joke Verfaillie en Kaat Cappelle)

Niet alleen lokale en regionale (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook gewestelijke instellingen zoals justitieraden hadden een bijzonder breed takenpakket. Zo stonden ze allemaal, elk op hun manier, in voor rechtspraak tijdens het ancien régime. Dat leverde ons omvangrijke en bijzonder interessante archieven op die met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd makkelijk te doorgronden zijn, maar die – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijs geven. U krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage, en de boeiende wereld van conflicten gaat voor u open.

21 oktober 2022 | Landmeterskaarten (Iason Jongepier)

Vanaf de vroegmoderne tijd produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen? Hoe voorkomt u interpretatiefouten?

28 oktober 2022 | Professieregisters en andere bronnen voor het vinden van kloosterlingen in archieven van religieuze instellingen (Annelies Somers)

Parochieregisters zijn algemeen bekend, maar ook in diverse andere bronnen werden namen van personen systematisch geregistreerd. Vooral in de archieven van kloosters en abdijen zijn rijke bronnen bewaard die toelaten om niet alleen individuele personen, maar ook religieuze gemeenschappen in hun totaliteit te bestuderen. Ook voor vele genealogen ongetwijfeld een onbekend onderzoekspotentieel.

18 november 2022 | Stadsrekeningen (Hendrik Callewier)

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds 2020 staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne -stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kunt u uw weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven?

Praktisch

Telkens op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 17 euro voor de volledige reeks en 5 euro per workshop voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen en studenten.
  • Andere deelnemers betalen 55 euro voor de volledige reeks en 15 euro per workshop.
  • Om erfgoedvrijwilligers voldoende kansen te geven om aan zijn aanbod te participeren behoudt Histories zich het recht voor om het aantal plaatsen voor andere deelnemers te beperken. 
Type
Cursus
Trefwoorden
Onderzoek en innovatie
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent
Lesgevers
Joke Verfaillie, Kaat Cappelle, Iason Jongepier, Annelies Somers, Hendrik Callewier
Meer info

Contacteer Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 0495 56 12 44.

Inschrijven kan via de website van Histories.

Organisatie: Rijksarchief en Histories

Elders op FARO

Doe zoals Anneleen van Lommel van Erfgoed Noorderkempen en deel uw lesidee via Erfgoedwijs.be, een deelsite van KlasCement. Hoe? Op ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...