Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt, bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19e-eeuws archief in 2018-2019 gaat Histories nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn.

Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief u telkens praktische informatie over het gebruik van het bronnentype in kwestie. Hoe ontstonden de documenten en wat was de historische context waarmee u rekening moet houden? Welke informatie kunt u er vinden? Hoe moet u er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijgt u voorbeelden van onderzoeksvragen en kunt u het bronnenmateriaal zelf ook doornemen. U krijgt een zicht op hoe u de besproken soort bron kan gebruiken voor uw eigen lokale of familiegeschiedenis.

29 april 2022 | Archieven van justitieraden, leenhoven en schepenbanken (Joke Verfaillie en Kaat Cappelle)

Niet alleen lokale (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook gewestelijke instellingen zoals de justitieraden maakten omvangrijke en bijzonder interessante archieven aan. Die zijn met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd gemakkelijk te doorgronden, maar geven – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijs. U krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage en een nieuwe wereld gaat voor u open.

6 mei 2022 | Inschrijvingsregisters van de oude universiteit van Leuven (Eddy Put)

De universiteit van Leuven was tussen 1425 en 1797 de enige instelling voor hoger onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden. Dankzij de bewaarde matrikels of inschrijvingsregisters (ook online beschikbaar) en andere bronnen kunnen we van meer dan 140.000 studenten uit alle provincies het studietraject achterhalen. Het is nu doodeenvoudig om te weten te komen wie er uit uw dorp in de vroegmoderne tijd in Leuven gestudeerd heeft.

13 mei 2022 | Landmeterskaarten (Iason Jongepier)

Vanaf de vroegmoderne tijd produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen? Hoe voorkomt u interpretatiefouten?

20 mei 2022 | Professieregisters, necrologia en obituaria (Annelies Somers)

Parochieregisters zijn algemeen bekend, maar ook in diverse andere bronnen werden namen van personen systematisch geregistreerd. Vooral in de archieven van kloosters en abdijen zijn rijke bronnen bewaard die toelaten om niet alleen individuele personen, maar ook religieuze gemeenschappen in hun totaliteit te bestuderen. Ook voor vele genealogen ongetwijfeld een onbekend onderzoekspotentieel.

3 juni 2022 | Stadsrekeningen (Hendrik Callewier)

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds 2020 staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kunt u uw weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven?

Praktisch

  • Telkens op vrijdagnamiddag, van 13.30 tot 16.30 uur.
  • Alle workshops vinden plaats in het Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24, 3000 Leuven.
  • Dit is een proefeditie die Histories organiseert in het Rijksarchief van Leuven. Als die succesvol blijkt wordt de reeks herhaald in de andere provincies.

Dit is een workshopreeks voor lokale erfgoedorganisaties en individuele geïnteresseerden die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24, 3000 Leuven
Prijs
Volledige reeks: 22 euro (erfgoedvrijwilligers en studenten) of 70 euro (anderen)
Per workshop: 5 euro (erfgoedvrijwilligers en studenten) of 15 euro (anderen)
Meer info

Meer informatie? Contacteer Hendrik Vandeginste (Histories) op hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 0495 56 12 44.

Inschrijven is verplicht en kan via de website van Histories.

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...