In goede handen | Veilig en beveiligd

Calamiteiten zoals een brand of diefstal, komen gelukkig zelden voor. Maar als dat gebeurt is de impact op ons erfgoed en het waardeverlies enorm. Daarom is het cruciaal dat we de kans op een noodsituatie zoveel mogelijk beperken en als die zich toch voordoet, goed voorbereid zijn om op een gepaste manier te reageren. 

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s. We gaan daarbij in op de drie dimensies van veiligheid: het gebouw, de collecties met de individuele objecten en de medewerkers zelf. U krijgt antwoord op de vraag wat de bestaande veiligheidsvoorschriften zijn. U leert hoe u een calamiteitenplan uitwerkt, actualiseert en oefent om voorbereid te zijn bij een noodsituatie.

Doelgroep: medewerkers van musea, archieven, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedinstellingen, die betrokken zijn bij het collectiebeheer en/of de veiligheid van publiek en gebouw. Ook medewerkers van dienstverlenende organisaties zijn welkom. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Programma

10.00 uur: Verwelkoming

10.15 uur: Introductie calamiteitenplanning

10.45 uur: Koffiepauze

11.00 uur: Eerste onderdeel | Risicoanalyse

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Tweede onderdeel | Veiligheidsplan

14.45 uur: Koffiepauze

15.00 uur: Brandbeveiliging

Ongetwijfeld ook interessant voor u

Deze vorming maakt deel uit van ‘In Goede Handen’, de jaarlijkse vormingsreeks over het behoud en beheer van erfgoedcollecties, georganiseerd door FARO en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De cursussen reizen rond doorheen Vlaanderen en Brussel. Bekijk ook de andere thema’s en onderwerpen die in de reeks aan bod komen:

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Brussel
Lesgevers
Ibrahim Bulut (Expertise & Security Consultants) en Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange