In goede handen | Veilig en beveiligd

Collecties veilig en duurzaam bewaren en beheren is de absolute conditio sine qua non voor wat we erfgoedzorg noemen. Cultureel erfgoed moet met de grootste zorgen omringd worden, opdat het voor de toekomstige generaties beschikbaar blijft. Makkelijk gezegd, moeilijk(er) gedaan. De vraag is dan: hoe doen we dat? 

Calamiteiten zoals een brand of diefstal, komen gelukkig zelden voor. Als dat gebeurt is de impact op ons erfgoed enorm. Daarom is het cruciaal dat we de kans op een noodsituatie zoveel mogelijk beperken en als die zich toch voordoet, goed voorbereid zijn om op een gepaste manier te reageren. 

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s. We gaan daarbij in op drie dimensies van veiligheid: het gebouw; de collecties met de individuele objecten; en de medewerkers zelf. U krijgt antwoord op de vraag wat de bestaande veiligheidsvoorschriften zijn. U leert hoe u een calamiteitenplan uitwerkt, actualiseert en oefent om voorbereid te zijn bij een noodsituatie.

Doelgroep: medewerkers van musea en andere erfgoedinstellingen en -verenigingen die collecties beheren en een publiekswerking hebben. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Programma

10.00 uur: Verwelkoming

10.15 uur: Introductie calamiteitenplanning

10.45 uur: Koffiepauze

11.00 uur: Eerste onderdeel 'Risicoanalyse'

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Tweede onderdeel 'Veiligheidsplan'

14.45 uur: Koffiepauze

15.00 uur: Brandbeveiliging

Ongetwijfeld ook interessant voor u

Deze vorming maakt deel uit van ‘In Goede Handen’, de jaarlijkse vormingsreeks over het behoud en beheer van erfgoedcollecties, georganiseerd door FARO en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De cursussen reizen rond doorheen Vlaanderen en Brussel. Bekijk ook de andere thema’s en onderwerpen die in deze reeks aan bod komen:

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Brussel (precieze locatie nog te bepalen)
Lesgevers
Ibrahim Bulut (ALLSECCON Security Consultancy) en Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...