In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Wilt u de alledaagse risico’s voor de collectie herkennen en weten met welke strategie u deze risico’s kunt voorkomen of verkleinen? Schrijf u dan in voor onze driedaagse basiscursus.

In deze opleiding komen de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, verontreiniging, ongedierte, schimmels en fysische krachten op een erfgoedcollectie uitgebreid aan bod. Telkens gaat de aandacht naar hoe u deze invloeden kunt meten en preventief kunt verminderen. Daarnaast overlopen we de basisprincipes voor depotinrichting, hanteren, transporteren, insecten- en schimmelbestrijding. De cursus gaat niet in op de gevoeligheden per materiaalsoort, maar veel voorkomende soorten schade passeren wel de revue.

U bezoekt tijdens de cursus een depot en krijgt ook ruim de gelegenheid om de opgedane kennis in te oefenen. 

Doelgroep: medewerkers van collectiebeherende organisaties die weinig tot geen voorkennis hebben over behoud en beheer. Andere geïnteresseerden zijn welkom.

Programma

Dag 1: 5 oktober 2020

 • Algemene introductie schade, oorzaken en risico’s
 • Binnenklimaat

Dag 2: 12 oktober 2020

 • Licht en straling
 • Verontreinigingen
 • Ongedierte en schimmel

Dag 3: 19 oktober 2020

 • Fysische krachten (basisprincipes voor hanteren, transporteren en opbergen)
 • Depotbezoek
 • Afrondende beschouwingen

Elke cursusdag start om 10.00 uur (onthaal vanaf 9.30 uur) en eindigt om 16.00 uur.

Ongetwijfeld ook interessant voor u

Deze vorming maakt deel uit van ‘In Goede Handen’, de jaarlijkse vormingsreeks over het behoud en beheer van erfgoedcollecties, georganiseerd door FARO en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De cursussen reizen rond door Vlaanderen en Brussel.  Bekijk ook de andere thema’s en onderwerpen die in de reeks aan bod komen:

Coronamaatregelen

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 180 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 120 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
Lesgevers
Tine Hermans (FARO)
Prijs
180 euro (standaard)
120 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Organisatie: FARO i.s.m. Musea en Erfgoed Antwerpen

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal