Gidsen voor laaggeletterde en analfabete groepen

Gidst u laaggeschoolde of analfabete groepen? Wil u graag weten hoe u met deze doelgroepen kunt werken? Tijdens deze workshop geven twee ervaren LIGO-docenten (tevens zelf gidsen) u concrete oefeningen, tips en suggesties om rondleidingen beter op maat van deze groepen af te stemmen. 
 
Deze workshop is iets voor u als u:

 • als nieuwe of ervaren gids voor het eerst gaat gidsen aan laaggeschoolde of analfabete anderstalige deelnemers. 
 • als ervaren gids soms moeite heeft om tot een toegankelijke en heldere interactie met de doelgroep te komen.  

Wie zijn ‘laaggeletterden’?
In Vlaanderen is een op de zeven volwassenen laaggeletterd. Dat betekent dat meer dan een half miljoen Vlamingen moeite heeft met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Ook informatie vinden, begrijpen en gebruiken is moeilijk, zeker als die digitaal is. 

Wie zijn ‘analfabeten’? 
Analfabeten kunnen niet lezen of schrijven. Wie kan lezen in het eigen schrift, bijvoorbeeld Pasjtoe, maar niet in het westerse schrift, noemen we anders-alfabeten. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven in het Nederlands, maar niet goed genoeg voor een heleboel basistaken. 
Bron: Diversiteitspraktijk 

Praktisch

 • 8 juni 2023, 18.00 - 21.00 uur
 • Doelgroep: nieuwe of ervaren gidsen die voor laaggeletterde doelgroepen willen gidsen
 • Deze workshop is een samenwerking tussen FARO en LIGO Antwerpen. Vijf deelnemers kunnen zich aanmelden via de FARO-kalender. Vijftien Antwerpse gidsen kunnen deelnemen na inschrijving via hun publiekswerkers op een Google doc.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 0 euro (gratis).
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 0 euro (gratis) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
LIGO, Sint-Katelijnevest 54, 2000 Antwerpen (7de verdieping, linkergang, lokaal 703)
Lesgevers
Tania Polak en Els Meelker (docenten bij LIGO-Antwerpen en zelf ook gidsen)
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | diversiteit
T
02 213 10 76

Elders op FARO

Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
Uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel gaven erfgoedinstellingen de voorbije maanden gehoor aan de oproep voor het schenken van ...