Gebruikersgroep CollectiveAccess

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.

Het doel van deze collegagroep? De huidige gebruikers samenbrengen om ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden wordt een programma uitgewerkt. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CollectiveAccess en geïnteresseerden.

Programma

  • We starten om 13.00 uur.
  • Ronde van de tafel, korte voorstelling van uw organisatie en hoe u momenteel CollectiveAccess gebruikt.
  • Korte pitches van gebruikers met mogelijkheid tot vragen.
  • Input programma voor de volgende editie.
  • Einde is voorzien rond 15.30 uur.

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Inschrijven

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Contactpersoon
Adviseur digitaal erfgoed | ICT-manager
T
02 213 10 67

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange