Funerair erfgoed en de publieke ruimte

Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag Funerair erfgoed en de publieke ruimte.

Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn, gaan dieper in op actuele thema’s rond beleid en ontsluiting van begraafplaatsen. Deze studienamiddag komt tot stand naar aanleiding van de inzet van Liberaal Archief/Liberas om onderzoek naar en valorisatie van funerair erfgoed te faciliteren. Liberaal Archief/Liberas ondersteunde recent de publicatie Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte, onder redactie van Tamara Ingels. Boek en studiedag vormen in zekere zin een tweeluik over de actuele en educatieve rol van funerair erfgoed. Dit erfgoedcolloquium richt zich tot een breed publiek van leerkrachten, gidsen, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Programma

Inleiding

13.00 uur: Actuele thema’s rond beleid en ontsluiting van begraafplaatsen | Tamara Ingels (Intro Cultuur & Media):

Onderwijs en ontsluiting

13.10 uur: ‘Leven’ op de begraafplaats | Wouter Sinaeve (Ypermuseum)

13.40 uur: De onderwijsactiviteiten van Museum Tot Zover | Guus Sluiter (Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover)

14.10 uur: Campo Santo, een ideale educatieve zone voor het Sint-Janscollege | Lieve Destoop (Stad Gent) en Paul De Loore (Sint-Janscollege Gent)

14.40 uur: De begraafplaats als inhoudstafel van de lokale geschiedenis | Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)

15.10 uur: Koffiepauze

Erfgoed en beleid

15.40 uur: De vloek van Père Lachaise | Joeri Mertens (Agentschap Onroerend Erfgoed)

16.10 uur: Eeuwigdurend beheer? Omgaan met structurele bedreigingen voor het funerair erfgoed: van geldnood tot ontwijde kerken | Peter van Wichelen (Provincie Oost-Vlaanderen)

Architectuur en inrichting

16.40 uur: De stille beleving van de buitenruimte. Filosofie en visie achter het ontwerpen van begraafplaatsen | Andy Malengier (Andy Malengier bvba)

17.10 uur: De architectuur en functies van hedendaagse crematoria | Kris Coenegrachts (IGS Westlede)

Praktische info

Begindatum
Locatie
Liberaal Archief/Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent
Prijs
Gratis
Meer info

Gratis inschrijving voor deze namiddag is mogelijk via info@liberas.eu.

Organisatie: Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media
Meer info: www.liberas.eu

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...