Financieel management in vzw's en stichtingen

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft voor vzw's en stichtingen, naar analogie met vennootschappen, een wettelijk kader gecreëerd om een modern resultaatgericht financieel management uit te werken. De boekhoudkundige en diverse rapporteringsverplichtingen die op vzw's en stichtingen rusten, bevatten de fundamenten om financiële managementtechnieken uit de vennootschapswereld en de publieke sector over te nemen en te verfijnen.

Echter, een regelgeving op zich volstaat niet. Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, is er bij vzw's en stichtingen nood aan een verdere professionalisering op financieel vlak. Want hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk is een op lange termijn leefbare vzw of stichting een financieel gezonde vzw of stichting. Zowel leidinggevenden als bestuurders van vzw's en stichtingen mogen dus het belang van de financiële cijfers niet onderschatten. Zij zijn het die uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor het voeren van een duurzaam financieel beleid en het naleven van de diverse wettelijke verplichtingen (o.a. opmaak begroting, jaarrekening, jaarverslag ...).

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding bent u in staat om, met de nodige kennis van zaken, de financiële huishouding van uw organisatie beter op te volgen en deze in de toekomst verder te helpen uitwerken en te professionaliseren.

Voor wie? Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken …) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met het financiële reilen en zijlen binnen vzw’s en stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende (subsidiërende) overheden kunnen zich middels deze opleiding een beter beeld vormen omtrent het financiële gebeuren in vzw's en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen financiële voorkennis vereist.

Een gedetailleerd programma vindt u hier.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor o.a. de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrije CLB-koepel, Socius en de School voor Social Profit en Publiek Management (SPPM) en beschikt in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten over een ruime praktijkervaring in de sector. 

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent
Prijs
475 euro (vrijgesteld van BTW), inclusief documentatie, en, ingeval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes.
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Organisatie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Univerisiteit Gent

Inschrijven en meer info: klik hier.

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...