Expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2019-2020

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren.

Bent u iemand die beschikt over ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur … maar bent u toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is deze opleiding iets voor u.

Wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

De opleiding biedt een antwoord op de bovenstaande vragen. In de opleiding leert u niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt u ook input voor uw eigen beroepspraktijk. U leert bovendien mensen kennen die net als u met hart en ziel met cultuureducatie bezig zijn. Dat maakt van dit initiatief naast een opleiding ook een lerend netwerk.

Meer info over het programma en de voorwaarden vindt u in dit document.

Voor wie: schooldirecteurs, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve medewerkers, kunsteducatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, leerkrachten … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur.

Een organisatie van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming) en Departement Cultuur, Jeugd en Media

Praktische info

Begindatum
Prijs
250 euro (10 modules van 5 u en begeleiding van persoonlijke paper)
Meer info

Stel u nu kandidaat! Inschrijven kan t.e.m. 14 juni via deze link.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...