Expeditie schafttijd

Eind 19e eeuw eisen en verkrijgen arbeiders behoorlijke tijd om te eten – toen waren werkdagen van 12 uur geen uitzondering. Nu, anderhalve eeuw later, gaan we op zoek naar hoe die ‘schafttijd’ ondertussen is ingevuld. Niet alleen de brooddoos en de inhoud ervan, maar ook hoe we die pauze invullen, vertelt ons veel over onze samenleving, de sociale verschuivingen, het ecologisch bewustzijn, de balans werk/privé, de mondialisering, enzovoort. 

In deze workshop krijgt u een overzicht van relevante bronnen en wordt ook mondelinge geschiedenis als onderzoeksmethode toegelicht. Een goed interview is belangrijk, want het is de kern van de mondelinge geschiedenis. En interviewen lijkt misschien eenvoudig, maar het omvat veel meer dan enkel vragen stellen en antwoorden krijgen. In deze workshop krijgt u deze vaardigheden mee en leert u hoe u de interviews voor uzelf en anderen bruikbaar maakt of ontsluit. De door u verzamelde informatie wordt in 2020 opgenomen in een tentoonstelling en een website.  

Na de workshop kunt u gratis de tentoonstelling ‘Antwerpen à la carte’ bezoeken. Deze expo legt de intieme band tussen de stad en voedsel bloot, van de 16e eeuw tot in de verre toekomst. Hoe komen steden aan hun eten? Waar ter wereld komen de gewassen vandaan en hoe bereiken ze de stad? Wat eten mensen en waar kopen ze het? Gelijkt de hedendaagse keuken van vandaag nog op een keuken uit pakweg de zeventiende eeuw? En waar blijven we met al het afval? 

Over de lesgever: Dr. Chantal Bisschop is stafmedewerker bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en werkt vooral rond immaterieel cultureel erfgoed en mondelinge geschiedenis.  

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de lokale bedrijfsgeschiedenis, zich wil vervolmaken in mondelinge geschiedenis en wil meewerken aan een publieksproject rond dit thema.  

Praktisch: maandag 20 januari 2020, 14.00 - 16.00 uur 


 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Museum aan de Stroom (MAS) Antwerpen  
Lesgevers
Dr. Chantal Bisschop (CAG)
Prijs
5 euro. Tijdens de vorming ontvangt u cursusmateriaal, een drankje en kunt u de expo ‘Antwerpen à la carte’ gratis bezoeken. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 BIC KRED BE BB op naam van Histories met als vermelding ‘expeditie schafttijd + naam deelnemer’.
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vorming via het inschrijvingsformulier op de website van Histories vzw.

Meer informatie: Histories vzw, frea.vancraeynest@historiesvzw.be of op 015 80 06 30. 

Deze cursus is een organisatie van Histories, Amsab-ISG, MAS en CAG.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?