Expeditie jong, divers publiek

Wil uw cultuurorganisatie inzetten op (een groter) bereik van een jong, divers publiek én bent u op zoek naar uitwisseling met collega’s over dit thema? Dan is deze expeditie iets voor u!

Om communicatie-, publieks- en vrijetijdsmedewerkers beter te kunnen ondersteunen bij het bereiken van een jong, etnisch-cultureel divers publiek (0-26 jaar) organiseert publiq een 'expeditie' over dit thema. Tijdens het traject staan kennisuitwisseling en ontmoeting centraal. De expeditie biedt u de kans om op een laagdrempelige manier met collega's actief zijn in dezelfde werkcontext, kennis te delen en ideeën uit te wisselen over dit onderwerp. 

Hoe? 

Aan het begin van het traject analyseert u onder begeleiding uweigen organisatie en leert u die van andere deelnemers kennen. Na die analyse formuleert u doelstellingen waar u tijdens het traject verder mee aan de slag gaat. De expeditie ontstaat vanuit interactie, waarbij elke deelnemer een actieve rol opneemt. De thema’s (bv: publiek, communicatie en aanbod) en de doelstellingen die tijdens de expeditie aan bod zullen komen, worden in onderling overleg met de deelnemers bepaald.

Aan het einde van het traject is uw zelfbewustzijn over uw organisatie vergroot, hebt u kansen en uitdagingen voor uw organisatie geformuleerd en leerde u uit good practices door onderlinge uitwisseling.

Wie?

Judy Vanden Thoren en Fadma Soussi van hybried begeleiden de expeditie. hybried is een sociale onderneming die streeft naar maatschappelijke verandering en persoonlijke ontwikkeling. Judy Vanden Thoren werkt als coach, facilitator en trainer met specifieke focus op interculturaliteit en identiteit. De specialiteit en passie van Fadma Soussi is diversiteitssensitief coachen en faciliteren.

Praktisch

  • De expeditie bestaat uit 4 bijeenkomsten (elk van zo'n 2 à 3 uur). De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 maart in de voormiddag. De volgende ontmoetingen gaan door in de maanden april, juni en september. De exacte data worden bepaald in onderling overleg.
  • Prijs: 85 euro (excl. btw) voor de hele expeditie.
  • De eerste ontmoeting vindt online plaats. Als de situatie het toelaat, kunnen de andere bijeenkomsten offline doorgaan. Zo niet, wordt de hele expeditie online georganiseerd.
  • U schrijft zich in voor de hele expeditie en gaat dus het engagement aan om naar de 4 bijeenkomsten te komen (online of bij publiq). U kan niet voor 1 bijeenkomst inschrijven.
  • Voor de online sessie(s) wordt gebruikgemaakt van Zoom. 
  • Meer info: Liesbeth De Clercq, medewerker campagnes en projecten jongeren publiq, liesbeth@publiq.be, 02 204 00 93
  • Inschrijven kan via deze link.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Zoom
Lesgevers
Judy Vanden Thoren en Fadma Soussi
Prijs
85 euro (excl. btw)
Meer info

Organisatie: publiq

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.