Erfgoedvrijwilligers gezocht. Tips om vrijwilligers voor uw erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vindt u vrijwilligers voor uw activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trekt u
jonge vrijwilligers aan? Hoe houdt u rekening met de ‘nieuwe’ vrijwilliger? En hoe houdt u die vrijwilligers gemotiveerd? Een antwoord op deze vragen krijgt u tijdens deze  vorming.

De vormingsavonden worden gegeven door Daphné Maes. Als consulent van Heemkunde Vlaanderen en medeauteur van De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid. Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie heeft ze veel praktische tips in petto om u te helpen vrijwilligers voor uw erfgoedactiviteiten te zoeken én te behouden.

Doelgroep: Erfgoedorganisaties en deelnemers die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Organisatie: Erfgoed in de Praktijk. Dit is het gezamenlijke vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, Stichting Open Kerken, Familiekunde Vlaanderen en het Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners nu al een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten n.a.v. die erfgoedevenementen.

Tijdstip: 11 en 22 oktober, 8 en 22 november en 4 december 2018, telkens van 19.00 tot 22.00 uur

  • 11 oktober 2018: Centrum de Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle i.s.m. Erfgoedcel POLS
  • 22 oktober 2018: JC Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
  • 8 november 2018: Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare (toegang met behulp van identiteitskaart) i.s.m. Projectvereniging BIE
  • 22 november 2018: Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg i.s.m. de gemeente Leopoldsburg
  • 4 december 2018: Domein de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle i.s.m. Domein de Renesse

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Daphné Maes
Prijs
5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vrijwilligers rekruteren + naam deelnemer’.
Deelnemers
Maximaal 30
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via het inschrijvingsformulier op www.heemkunde-vlaanderen.be. Voor meer informatie kan u terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015 20 51 74.

Elders op FARO

Op 19 november kan u in Brussel naar een interactieve conferentie over de recente en toekomstige erfgoedontwikkelingen op Europees vlak. ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...