Erfgoedarena | Game Changers

In de komende Erfgoedarena gaat Reinwardt Academie in gesprek met verschillende game changers. Maken deze mensen het verschil? En gaat dat altijd zoals zij dat voor ogen hebben? Activisten, wetenschappers, kunstenaars, beleidsmakers en museummedewerkers bespreken de klimaat- en traditieverandering. Change the game en praat mee op 29 januari!

Ook wanneer culturele instellingen denken een neutrale positie te hebben, worden in de organisatie allerlei keuzes gemaakt door mensen. Uiteindelijk nemen we allemaal een positie in rond problemen en maatschappelijke thema’s. Hoe verhouden erfgoedprofessionals zich tot problematieken als de klimaat- en traditieverandering? Kunnen culturele instellingen game changers zijn in deze processen?

Hoe wordt verandering teweeggebracht door verschillende personen, partijen en instellingen? Activisten gaan bijvoorbeeld de straat op om verandering onder de aandacht te brengen. Kunstenaars maken street art en verspreiden videoclips. Musea organiseren tentoonstellingen en symposia over activisme. Wanneer ben je een game changer? Wat is de verhouding tussen de culturele sector en activisten die vaak aan de barricade staan van veranderingen?

Ook de nieuwe ICOM-museumdefinitie roept de vraag op of musea de aanjagers van verandering moeten zijn. Als het museum de plek is waar veranderingskwesties bespreekbaar worden gemaakt, wat betekent dat dan voor de definitie en missie van musea?

Sprekers

Stephanie Afrifa zal de avond modereren. De komende weken introduceert Reinwardt Academie de sprekers via de social media. Houd hun kanalen dus in de gaten!

Praktische informatie: 20.00 - 21.30 uur
Ontvangst 19.30 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
Reinwardt Academie, Hortusplantsoen 2, Amsterdam
Meer info

Aanmelden kan online via deze link.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal